Wijziging in de Wet banenafspraak

Wat is de Wet banenafspraak? In samenspraak met werkgevers, werknemers en het kabinet kwam er in 2013 de Wet banenafspraak tot stand.

 

Deze wet heeft als doel om de werkgelegenheid voor mensen met een arbeidsbeperking te vergroten. Volgens de Wet banenafspraak moeten er begin 2026 minimaal 125.000 extra banen bijkomen voor mensen met een arbeidsbeperking. De afspraak is vastgelegd in de Participatiewet en heeft als doel om meer inclusieve arbeidsplaatsen te realiseren, zodat ook mensen met een arbeidsbeperking kunnen deelnemen aan het arbeidsproces.

Doelgroep van de Wet banenafspraak

  • Mensen die onder de participatiewet vallen en die niet zelfstandig het wettelijke minimumloon kunnen verdienen
  • Leerlingen uit voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs, die zich schriftelijk hebben aangemeld bij het UWV
  • Mensen met een WSW-indiciatie
  • Wajongers met arbeidsvermogen
  • Mensen die op een Wiw-baan of ID-baan werken
  • Mensen die een medische beperking kregen voor hun 18e verjaardag of tijdens hun studie

Wat is er veranderd?

 

Eind 2022 stond het aantal gecreëerde banen op ruim 81.000, terwijl dit omgerekend 96.250 banen hadden moeten zijn. Uit onderzoek blijkt dat werkgevers bereid zijn om mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen, alleen dat het geen prioriteit heeft. Momenteel krijgen werkgevers voor maximaal 3 jaar 2000 euro voordeel per werknemer. Demissionair minister Schouten wil dit aantrekkelijker maken door werkgevers het voordeel te laten behouden zolang de werknemer in dienst blijft. Ook is het de bedoeling dat werkgevers en werknemers geen speciale verklaring meer hoeven op te vragen bij het UWV om loonkostenvoordeel te krijgen, wat zorgt voor minder administratieve taken.

De rol van de OR

 

Vanuit de stimulerende taken (artikel 28 WOR) heeft de ondernemingsraad de taak om het inschakelen van gehandicapten te bevorderen. De ondernemingsraad kan invloed uitoefenen op het beleid en de maatregelen die worden genomen om de Wet banenafspraak te realiseren. Dit kan variëren van het adviseren over het aannemen van mensen met een arbeidsbeperking, het creëren van aangepaste werkplekken en het bieden van passende begeleiding, tot het stimuleren van bewustwording en acceptatie binnen de organisatie. Ook heeft de ondernemingsraad instemmingsrecht (artikel 27 WOR) bij een wijziging, vaststelling of intrekking van een regeling op het gebied van aanstellings-, ontslag- of bevorderingsbeleid.

 

Meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op.

 

Martin Haijtema ~ Trainer & Adviseur Medezeggenschap bij TRAINIAC

TRAINIAC is gespecialiseerd in OR trainingen, advies- en begeleidingstrajecten op maat en verhoogd daarmee de waarde van ondernemingsraden. Benieuwd wat we voor uw OR kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.

Wil je als nieuwe OR gelijk een goede start maken? Of ga je een OR oprichten?
Wij helpen je graag verder!

Contact
TRAINIAC