Reageren op een instemmingsaanvraag, hoe doe je dat?

Wanneer een ondernemingsraad een instemmingsaanvraag vanuit de directie ontvangt, staat deze voor de schone taak om hierop een schriftelijke reactie te geven.

Dit proces kan een uitdaging vormen, gezien de noodzaak om zowel de juridische als communicatieve aspecten van de reactie te overwegen.

Juridische benadering

De juridische benadering van de reactie is van essentieel belang. Deze moet namelijk ervoor zorgen dat de reactie juridisch correct is. Bij een reactie op een instemmingsaanvraag betekent dit bijvoorbeeld dat het noodzakelijk is om duidelijk te onderbouwen waarom er wel of niet wordt ingestemd. Het is ook belangrijk om de redelijkheid vanuit organisatieperspectief te evalueren. Dit is namelijk een cruciale toets waarop een kantonrechter zal letten. Het beoordelen of de negatieve gevolgen voor werknemers zwaarder wegen dan de positieve gevolgen voor de organisatie bij het doorvoeren van het besluit, is hierbij van groot belang.

Vermijden van emotie

Een ander aspect van de juridische benadering is het vermijden van emotie in de reactie van de ondernemingsraad. Emotionele uitingen dragen weinig bij aan een formele reactie en kunnen de grip op de zaak doen verliezen. Het benoemen van feiten, de overwegingen van de ondernemingsraad en de concrete afspraken die zijn gemaakt, als onderdeel van het besluit, zijn hier meer op hun plaats.

Communicatieve benadering

De communicatieve benadering van de reactie omvat de manier waarop bepaalde zaken worden verwoord die misschien niet juridisch houdbaar zijn, maar wel relevant zijn voor de lezers, met name de achterban. Als het besluit veel emotie oproept bij de achterban, kan dit erkend worden in de reactie. Dit kan het draagvlak voor het besluit vergroten. Het biedt tevens een opening voor discussie, in plaats van het onderwerp slechts in de wandelgangen te bespreken. Daarnaast kan de communicatieve benadering worden gebruikt om signalen naar de directie af te geven. Als er bijvoorbeeld aspecten van het besluit zijn waar de ondernemingsraad het niet mee eens is, maar die niet voldoende zijn om het besluit redelijkerwijs te weigeren, kunnen deze toch worden benoemd als signaal voor toekomstige trajecten.

 

Reactie Instemmingsaanvraag

 

Belangen van de OR

In een instemmingsverzoek is het dus mogelijk om meer over te brengen dan alleen de instemming met het voorgenomen besluit. Het is echter belangrijk om ervoor te zorgen dat zowel de juridische als communicatieve benadering kloppend zijn. Tevens ook dat de belangen van de ondernemingsraad duidelijk naar voren komen.

Behoefte zijn aan meer informatie over dit onderwerp? Of aan het laten opstellen/toetsen van een reactie op een instemmingsaanvraag? Neem dan gerust contact op met jouw TRAINIAC contactpersoon!

 

Marloes Kool ~ Trainer & Adviseur Medezeggenschap bij TRAINIAC

TRAINIAC is gespecialiseerd in OR trainingen, advies- en begeleidingstrajecten op maat en verhoogd daarmee de waarde van ondernemingsraden. Benieuwd wat we voor uw OR kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.

Wil je als nieuwe OR gelijk een goede start maken? Of ga je een OR oprichten?
Wij helpen je graag verder!

Contact
TRAINIAC