Over TRAINIAC

Specialisten in OR trainingen

TRAINIAC is gestart in 2008. Vanaf dit moment hebben wij de markt, maar ook onszelf, uitgedaagd om het beste in ondernemingsraden naar boven te halen. Op eigenzinnige wijze trainen, adviseren en begeleiden wij ondernemingsraden met als doel het verhogen van de toegevoegde waarde die zij hebben voor organisatie en werknemers.

Verhogen van de toegevoegde waarden van de ondernemingsraad

Wij zijn trots op wat we doen! Om deze reden hechten wij veel waarde aan het resultaat van de dienstverlening die wij bieden. Wij kijken dan ook verder dan de wettelijke kaders van medezeggenschap. Medezeggenschap is immers meer dan wettelijke rechten en plichten. Medezeggenschap is iets wat je in de praktijk doet!

OR trainingen, advies- en begeleidingstrajecten

Wij kijken vooral wat de OR kan betekenen in jullie organisatie, met jullie werknemers en jullie directie. We besteden aandacht aan de toekomstverwachtingen van de organisatie, branche specifieke ontwikkelingen en de verschillende componenten in het personeelsbeleid die relevant kunnen zijn voor de OR. Door deze benadering krijgen wij een scherp beeld van de OR en de medezeggenschap in de organisatie, waardoor wij in staat zijn de maatwerktraining te ontwikkelen die voor de OR het gewenste resultaat heeft. Bij TRAINIAC krijg je dus altijd maatwerk!

Maatschappelijk betrokken

Vanuit TRAINIAC vinden we het belangrijk dat we ook op een andere manier een bijdrage leveren aan de maatschappij. Zo houden we in de keuze van onze leveranciers rekening met de mate waarin zij zich inzetten voor mens en milieu, stimuleren wij groene energie en een gezonde levensstijl en steunen wij meerdere goede doelen en lokale sportverenigingen.

 

Een ondernemingsraad oprichten? OR-verkiezingen organiseren?
Of is er net een nieuwe OR gekozen en wil je direct goed van start?
Wij helpen je graag verder!

Contact
TRAINIAC