Reorganisatie en emotie

Elke organisatie kent goede en mindere tijden.

 

Het is daarom dat organisaties reorganiseren, waarbij iedere reorganisatie anders is. Soms wordt de organisatie groter, soms wordt het alleen maar ‘anders’ en soms wordt de organisatie kleiner. Elke verandering brengt onzekerheid met zich mee voor hen die erbij betrokken zijn. Die onzekerheid zorgt voor allerlei emoties. Het is aan de OR om ook daar oog voor te hebben en dat mee te nemen in het traject. Reorganisatie en emotie: een taak voor de OR.

 

Als adviseur ben ik op dit moment betrokken bij zo’n traject waarbij vele mensen hun arbeidsplaats zullen verliezen. Begrijpelijk zorgt dit voor veel emotie, in allerlei verschillende vormen. Er zijn mensen die al tientallen jaren werkzaam zijn bij het bedrijf en niet weten of ze nog een nieuwe baan zullen vinden. Hier speelt onzekerheid of misschien wel angst voor de toekomst een grote rol. Eerder was toegezegd dat de organisatie door zou gaan in de huidige samenstelling, dus ongeloof en boosheid zijn ook mogelijke emoties. Wanneer de contouren van het sociaal plan geschetst worden wordt het een gevoel van oneerlijkheid t.o.v. een risico.

 

Signalen oppikken

Naast de inhoudelijke bijdrage is het ook aan de OR om deze signalen op te pikken en vervolgens te vertalen tot een passende actie. De ene keer is dat inhoudelijk; door te onderhandelen over een passende outplacementregeling voor mensen die minder kansen op de arbeidsmarkt lijken te hebben (maatregelen omgaan gevolgen adviesaanvraag). Het kan echter ook het leggen van extra nadruk op het onderzoeken van haalbare alternatieven voor de aangekondigde maatregelen (Check op voorgenomen besluit en beweegredenen).

 

Proactief

Heel vaak zal dit ook zijn ‘het advies over de inhoud en wijze van communicatie’. Wanneer de verwachte emoties bekend zijn kan daar proactief op ingespeeld worden.

  • Dan is een persoonlijke aankondiging waarin teruggekomen wordt op eerdere beloftes beter dan alleen het benoemen van de huidige keuzes en de redenen daarvoor.
  • Dan is het gebroederlijk samen communiceren over het proces en de inhoud van het sociaal plan soms beter dan het alleen door de organisatie laten doen.
  • Dan is een Q&A (document met veel gestelde vragen en antwoorden) als aanvulling bij een vaststellingsovereenkomst soms echt een meerwaarde.

 

Allerlei nuttige adviezen die (mede) voortkomen uit het kennen en inbrengen van emoties. Reorganisatie en emotie zijn dus onlosmakelijk met elkaar verbonden. Voor tips of begeleiding hoe men deze emoties het beste kan vertalen in acties, kun je contact opnemen met peter@trainiac.nl.

 

Peter Reinerink ~ Trainer & Adviseur Medezeggenschap bij TRAINIAC

 

TRAINIAC is gespecialiseerd in OR trainingen, advies- en begeleidingstrajecten op maat en verhoogd daarmee de waarde van ondernemingsraden. Benieuwd wat we voor uw OR kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.

Wil je als nieuwe OR gelijk een goede start maken? Of ga je een OR oprichten?
Wij helpen je graag verder!

Contact
TRAINIAC