Praktijkcasus: ‘Vervangende Instemming’

In deze tweede aflevering van de reeks waarin wij verschillende casussen bespreken vanuit de jurisprudentie uit het medezeggenschapsrecht behandelen we de casus ‘Vervangende Instemming’. De werkgever kreeg geen instemming van zijn ondernemingsraad voor een wijziging en wilde vervangende instemming gaan vragen bij de kantonrechter.

Door Antoine Boogaard, trainer/adviseur medezeggenschap

Wil je als nieuwe OR gelijk een goede start maken? Of ga je een OR oprichten?
Wij helpen je graag verder!

Contact
TRAINIAC