Meestgestelde vragen OR & Corona

Veel vragen zijn binnen gekomen tijdens ons seminar over de rol van de OR bij het treffen van corona maatregelen.

Lees hier de meestgestelde vragen OR & Corona. Heb je zelf nog een vraag? Laat het ons weten!

Kan de werkgever een werknemer verplichten aangevraagde en goedgekeurde vakantie-/verlofdagen op te nemen, ondanks dat de vakantie is geannuleerd?

Ja, dit kan de werkgever doen. Een werknemer mag goedgekeurde vakantiedagen niet eenzijdig intrekken.Werkgevers krijgen op dit moment talloze verzoeken om vakantiedagen te annuleren. Om te voorkomen dat iedereen in het najaar op vakantie is en de bezetting dan in gevaar komt is het op dit moment niet altijd mogelijk om deze verzoeken te honoreren. Ons advies is om de situatie bespreekbaar te maken en, met de werkgever, te zoeken naar een passende oplossing. Toont de werkgever zich coulant en vervallen jouw vakantiedagen niet, dan valt dat onder goed werkgeverschap.

Mag de werkgever bij een verzuimmelding aan medewerkers vragen om aan te geven of ze corona (denken te) hebben?

Nee, de privacywetgeving is niet veranderd door de corona-crisis. Wel kun je als werkgever afspraken maken dat de arbodienst hierover contact opneemt met de betreffende werknemer. Een creatieve oplossing kan zijn om aan de werknemer te vragen of de werknemer denkt dat deze verzuimmelding invloed kan hebben op de gezondheid van collega’s in relatie tot de huidige crisis hoewel ook dat een grijs gebied is in de privacy regelgeving. Daarnaast vermoeden wij dat in veel gevallen een werknemer dit zelf zal melden, echter blijft dat dan op vrijwillige basis en eigen initiatief.

Mag een werkgever de salarissen bevriezen als maatregel tegen de corona-crisis?

Ja, dat mag. Weliswaar kan dit niet zomaar en zal de werkgever moeten aantonen dat er zwaarwegende bedrijfsbelangen aan ten grondslag liggen. Overigens heeft de OR hierin formeel gaan rol, maar is het wel verstandig om hierover in gesprek te gaan met de bestuurder, zodat jullie kunnen bijdragen in het zorgen voor draagvlak en begrip.

Hoe ga je ermee om wanneer de werkgever een moreel appel op werknemers doet om verlof op te nemen?

Hier zou ik als OR een rol in pakken. Het doel van een OR is een bijdrage leveren aan het goed functioneren van de organisatie op economisch en sociaal gebied. Laat je daarom goed informeren door de bestuurder wat de gevolgen zijn, mocht niemand of slechts een deel hier gehoor aan geven.Op het moment dat de gevolgen voor de organisatie duidelijk zijn en de noodzaak is aangetoond, kan een OR wellicht voor draagvlak zorgen. Is de noodzaak er niet of minder dan mag een werkgever het natuurlijk nog steeds vragen, maar is het natuurlijk zeker geen verplichting. Hier kun je dan wellicht met de bestuurder kijken naar alternatieven met meer draagvlak.

Mag een werkgever het uitbetalen van de winstdeling of vakantiegeld uitstellen?

Dit is een maatregel die enkel bij zwaarwegende omstandigheden toegepast mag worden. Bijvoorbeeld ter voorkoming van een faillissement of een groot aantal gedwongen ontslagen. Bij het uitstellen de winstdeling kan het zijn dat de regeling daarvoor aangepast dient te worden en heeft de OR instemmingsrecht. Voor beide maatregelen geldt ons advies: zorg dat je je als OR zeer goed laat informeren door de bestuurder over de noodzaak. En pak je rol bij de communicatie hierover.

Heeft de OR een formele rol wanneer de organisatie aanspraak wil maken op het door de overheid beschikbaar gestelde noodfonds?

Hiervoor geldt dat de OR geen instemming- of adviesrecht heeft. Vanuit het informatierecht is dit wel iets waarover je als OR ingelicht kan worden, bijvoorbeeld over consequenties en alternatieve scenario’s. Daarnaast kun je uiteraard gebruik maken van het actieve informatierecht en zelf vragen stellen.
Bij de voorheen geldende regeling werktijdverkorting gold dat dit op basis van minder gewerkte uren berekend werd en in dat geval was dit (zo goed als altijd) gekoppeld aan een aangepaste werktijdenregeling. Dat hoeft nu niet zo te zijn maar kan wel. Mocht dat ook nu wel het geval zijn heb je op deze aangepaste werktijdenregeling als OR wel instemmingsrecht.

Eén van de voorwaarden bij dit noodfonds is dat er geen mensen om bedrijfseconomische redenen ontslagen mogen worden ten tijde van deze maatregel. Houd dit goed in de gaten bij een eventuele reorganisatie of sluiting en laat je bij twijfels goed informeren.

Hoe verhoudt de rol van de OR zich ten opzichte van de rol van de vakbonden in de corona-crisis?

De corona-crisis heeft niet veel invloed op hoe deze verhoudingen liggen tussen organisatie – vakbond – OR. Dit is afhankelijk van de organisatie waar je werkzaam bent. In sommige gevallen zal de vakbond de afspraken maken over de te wijzigen regelingen in andere gevallen ligt dit bij de OR. Zorg er hoe dan ook voor dat je als OR goed geïnformeerd bent.

Peter Reinerink
Trainer / Adviseur Medezeggenschap

meestgestelde vragen OR & Corona

Wil je als nieuwe OR gelijk een goede start maken? Of ga je een OR oprichten?
Wij helpen je graag verder!

Contact
TRAINIAC