Vragen verrijken

Een dag uit het leven van een trainer – Vragen verrijken

 

Als trainer in de medezeggenschap is een onderdeel van het werk dat je benaderd wordt met vragen. Vragen over het interpreteren van de wet, vragen over hoe er met praktijksituaties omgegaan kan worden, of vragen over voorbeelden bij andere ondernemingsraden of ondernemingen. Daarin valt het mij op dat verzoeken vaak gepaard gaan met excuses, terwijl het voor mij allesbehalve belastend is om deze vragen te ontvangen – vragen verrijken. Vaak zijn het juist deze specifieke en praktische vragen die zorgen voor verdieping in het werk.

Dankzij de vragen van ondernemingsraden worden wij aangemoedigd nog eens naar jurisprudentie te kijken. Is er al een soortgelijke casus bij de rechter voorgelegd? Daarnaast zijn vragen vanuit onze ondernemingsraden ook vaak de aanleiding om collega’s te bellen of bespreken we deze, uiteraard geanonimiseerd, op een van onze teamdagen. De discussies die daaruit voortkomen zorgen ervoor dat wij onszelf ook weer verder ontwikkelen. Vragen verrijken ons.

Om de vragen zo goed en snel mogelijk te kunnen beantwoorden, ontvangen wij het liefst zo compleet mogelijke informatie. Houd hiervoor gerust onderstaande checklist aan:

  • Complete beschrijving van de aanleiding/ het probleem/de verandering waar de vraag uit voortkomt;
  • Wat is volgens jou het antwoord op de vraag? Jij kent de situatie het best dus we zijn benieuwd hoe je er zelf over denkt;
  • Stuur eventuele (beleids)stukken mee als die relevant zijn voor de vraag;
  • Laat ons weten op welke termijn je idealiter een antwoord ontvangt.

Dus kom gerust door met die vragen!

Marloes Kool

Adviseur & Trainer Medezeggenschap

Wil je als nieuwe OR gelijk een goede start maken? Of ga je een OR oprichten?
Wij helpen je graag verder!

Contact
TRAINIAC