Vernieuwde training Speerpunten

Het begin van een nieuw jaar, de start van een nieuwe zittingstermijn of de eerste weken na de zomer;

het zijn precies die momenten waarop veel ondernemingsraden nieuwe plannen maken voor een bepaalde periode. Vol goede moed gaat men aan de slag met het bepalen van de doelen. En waar de ene OR overloopt van de ideeën, heeft de andere OR geen idee waar te beginnen. Beide kunnen een probleem vormen, want te veel doelen zorgen voor een te brede focus en een gebrek aan plannen zorgt voor passiviteit. TRAINIAC ontwikkelde daarom de speerpuntmeter, waarmee we al veel ondernemingsraden eenvoudig konden helpen in het bepalen van hun speerpunten en doelen. De speerpuntmeter kan zowel binnen een reguliere training, als tijdens een losse sessie worden doorlopen.

Wat zijn speerpunten?

Binnen iedere organisatie spelen bepaalde thema’s waarbij de ondernemingsraad een rol kan spelen. Bij de ene organisatie gebeurt er veel op het gebied van arbo, terwijl bij een andere organisatie het thema pensioenen op de agenda staat. De belangrijkste thema’s die een ondernemingsraad eruit pikt, noemen we ook wel de speerpunten. Speerpunten vormen op hun beurt weer een voorloper van concrete doelen.

Waarom is het nuttig om speerpunten te bepalen?

Speerpunten geven richting en focus binnen de werkzaamheden van een ondernemingsraad. Daarnaast vormen ze een basis waar vanuit je doelen kunt stellen. Een speerpunt zoals arbo is bijvoorbeeld nog erg breed, maar geeft wel een richting waarover je concrete doelen uiteindelijk kunnen gaan. Ook richting de achterban geven speerpunten kernachtig weer waar de ondernemingsraad zich hoofdzakelijk mee bezig houdt. Dit zorgt ervoor dat men gerichter input kan leveren. Daarnaast kan de OR gerichter vragen naar input, van waaruit bijvoorbeeld weer initiatiefvoorstellen kunnen worden uitgewerkt. Zo maken de speerpunten het verschil tussen een reactieve en een proactieve OR!

Welke valkuilen zien we?

Toch zijn er nog een aantal valkuilen bij het bepalen van speerpunten:
– Verschillende belangen binnen de OR maken het moeilijk om de juiste speerpunten te bepalen.
– Eén of twee personen bepalen de gehele koers binnen de OR en de mening van de rest wordt niet of nauwelijks meegenomen.
– De speerpunten van de ondernemingsraad komen niet overeen met het organisatiebelang.

De methodiek die wij binnen TRAINIAC hebben ontwikkeld, zorgt ervoor dat de mening van alle OR-leden wordt meegenomen en houdt rekening met zowel het belang van de OR-leden als het belang van de organisatie.

Heeft jouw OR ook behoefte aan duidelijke speerpunten en heldere gezamenlijke doelstellingen? Neem dan contact op met jouw vaste contactpersoon of mail ons via info@trainiac.nl

Wil je als nieuwe OR gelijk een goede start maken? Of ga je een OR oprichten?
Wij helpen je graag verder!

Contact
TRAINIAC