Regeren is vooruitzien

Voorbereiden op adviesaanvraag reorganisatie.

Gezien de verwachte economische krimp door corona, zullen diverse organisaties gaan reorganiseren. De or moet zijn rol hierin pakken. Nu voorbereiden geeft meer invloed wanneer het straks nodig is! Regeren is vooruitzien.

Tijdens de eerste steunmaatregel NOW 1 stond nog een boete op reorganisaties met personele gevolgen. Dat is inmiddels van de baan en er vinden steeds meer reorganisaties plaats. Deze doen zich voor in allerlei vormen, en verschillen in impact op de organisatie en op de betrokken werknemers. Het is aan de or om een afweging te maken en een advies te geven waarmee de organisatie op een gezonde manier kan blijven voortbestaan, en waarmee de personele gevolgen op een redelijke manier worden opgevangen. De or kan, mits goed voorbereid, zorgen voor betere maatregelen die sneller kunnen worden doorgevoerd. Met meer draagvlak binnen de organisatie. Maar hoe?

Voorgenomen besluit

Een reorganisatie komt niet uit de lucht vallen. Sinds corona het land in de houdgreep nam, zijn we bijna een jaar verder, en werden de gevolgen van deze crisis voor organisaties vrij duidelijk. Organisaties konden hun prognoses en begrotingen in de prullenbak gooien en alternatieve berekeningen maken, op basis waarvan besloten werd wel of geen gebruik te maken van de steunmaatregelen.

Scenario’s

Komt er inderdaad een reorganisatie en bijbehorende adviesaanvraag, dan kan de or sneller schakelen wanneer jullie bekend zijn met de financiële situatie en de variabelen die het resultaat beïnvloeden. Zo bespaar je tijd. Maar je kunt ook sneller de mogelijke onduidelijkheid of onrust wegnemen. Wanneer de financiële situatie gezond is en blijft, gebruik je dat uiteraard in je communicatie om te zorgen voor vertrouwen en perspectief. Zorg dus dat je goed geïnformeerd bent. Bespreek de huidige resultaten en ontwikkelingen vaker dan het wettelijke artikel 24-minimum van tweemaal per jaar, en doe er je voordeel mee. Maak gebruik van je informatierecht! Regeren is vooruitzien.

Tip: Vraag naar scenario’s en bespreek hoe waarschijnlijk het is dat deze uitkomen, en waar dit van afhangt.

Beweegredenen

Met de verkregen informatie kan de noodzaak tot verandering snel duidelijk worden. Maar in welke mate maatregelen zijn nodig? Of er 10 of 20 medewerkers boventallig worden, hangt af van de exacte situatie. In de beweegredenen in de adviesaanvraag worden liquiditeitsbegrotingen of berekeningen voor werkvermindering gepresenteerd, onderbouwd door (commerciële) prognoses.
De bestuurder is verantwoordelijk om de or te faciliteren en de informatie op een begrijpelijke wijze aan te leveren. Toch is het verstandig je netwerk in kaart te hebben dat je hierbij kan ondersteunen. Zoals interne specialisten vanuit finance of sales, externe adviseurs of begeleiders. Zorg ervoor dat je snel de nodige begeleiding kan organiseren, zodat je snapt waarover en wat je adviseert!

Gevolgen medewerkers

Geen bestuurder, directeur of (HRM-) manager vindt het leuk om afscheid te moeten nemen van medewerkers. Zeker niet van medewerkers die goed presteren en zich jarenlang hebben ingezet voor de zaak. Toch is de organisatie vaak gebonden aan het afspiegelingsbeginsel bij functies die uitwisselbaar zijn.

Tip: Check je cao op uitzonderingen in het afspiegelingsbeginsel.

De or kan bijdragen aan het verkleinen van het risico op vergissingen in het reorganisatieplan (en bijbehorende bezwaarprocedures), door vanuit de praktijk te laten weten in welke mate functies uniek of uitwisselbaar zijn. Een functiehuishouding die op orde is en aansluit op de werkelijkheid, helpt uiteraard enorm. Hierin kan je pro-actief te werk gaan door onduidelijkheden of achterstallige aanpassingen te melden en te laten verwerken. Zo zorg je samen voor een eerlijke afwikkeling van de reorganisatie met minder risico’s voor de organisatie. Regeren is vooruitzien

 

TRAINIAC is gespecialiseerd in OR trainingen, advies- en begeleidingstrajecten op maat en verhoogd daarmee de waarde van ondernemingsraden. Benieuwd wat we voor uw OR kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op. 

Wil je als nieuwe OR gelijk een goede start maken? Of ga je een OR oprichten?
Wij helpen je graag verder!

Contact
TRAINIAC