Hybride werken

Thuiswerken is de norm geworden

Organisaties en daarmee ondernemingsraden hebben zichzelf opnieuw moeten uitvinden met online werken. Met die omslag moet ook de OR zich bemoeien.

Waar eerst de nadruk werd gelegd op de tijdelijke aard van thuiswerken, begint er nu de trend te ontstaan van het hybride werken. Bezwaren zijn nauwelijks nog te bedenken. Het digitaal werken is nu namelijk beproefd.

Hybride werken: vrijer indelen

Hybride werken is de term voor de werkvorm waarbij medewerkers de vrijheid hebben om zowel thuis als op kantoor te werken. Waar een paar jaar geleden nog veel weerstand bestond tegen thuiswerken, zijn veel organisaties nu tevreden over de digitalisering. Er wordt meer werk gedaan zonder te veel afleiding. En werknemers kunnen hun werkdagen vrijer indelen en de balans tussen werk en privé kan zelf worden aangepast.
Verschillende onderzoeken laten zien dat een groot deel van de medewerkers en werkgevers positieve ervaringen heeft met hybride werken. Ze ervaren meer werkgeluk, productiviteit en duurzaamheid. Een nadeel is wel dat een kwart meer werkdruk ervaart en het gevoel heeft nooit vrij te zijn. Daarnaast is er een grote behoefte aan de gezelligheid van de collega’s en de saamhorigheid binnen de organisatie. Een combinatie van beide kan de uitkomst zijn. Nieuw beleid, nieuwe regelingen en daarmee volop werk voor de or, want er gaan (weer) zaken veranderen.

Achterban

Al heeft thuiswerken voor veel mensen een positief effect, er zijn ook genoeg werknemers die digitaal “moe” zijn geworden. De mensen die snakken naar gesprekken met collega’s en geen beeldscherm meer kunnen zien. Het gebruik van online manieren om de achterban te betrekken zal niet voor iedereen meer van toepassing zijn. Het is dus aan de OR om actief te vragen waar medewerkers tegenaan lopen, en daar op een veilige maar creatieve manier in te spelen.

 

Wil je meer weten? Neem dan gerust contact met ons op.

Wil je als nieuwe OR gelijk een goede start maken? Of ga je een OR oprichten?
Wij helpen je graag verder!

Contact
TRAINIAC