Wijziging Wet voor Klokkenluiders geeft verrassende resultaten

In 2019 heeft het Europese Parlement en de Raad wijzigingen doorgevoerd die de positie van de klokkenluiders versterkt.

Bedrijven in Nederland met meer dan 250 medewerkers moesten deze wijzigingen uiterlijk 18 februari 2023 doorvoeren en bedrijven die tussen de 50 en 250 medewerkers hadden, moesten dit uiterlijk 17 december 2023 doorvoeren. In ons eerder geplaatste artikel “De Wet Huis voor klokkenluiders op de schop” lees je alles over de wetswijziging.

  

Wat is het resultaat?

Er is gemeten wat het effect van de wetswijziging is geweest en uit de resultaten blijkt dat er meer meldingen zijn dan voorgaande jaren. In 2022 waren er 243 meldingen en in 2023 waren dit er 369, dit is een stijging van maar liefst 54 procent! Dit komt waarschijnlijk omdat er voor dit onderwerp meer aandacht is geweest in de media en omdat er sinds 1 februari 2024 ook Rechtsbijstand is voor de melder van een misstand.

In eerste instantie klinkt dit als een positieve ontwikkeling, maar uit de resultaten komt naar voren dat slechts 37 van de meldingen thuishoort bij het Huis voor Klokkenluiders. Veel meldingen die gedaan zijn, hoorden bij een interne klachtenregeling of bij de vertrouwenspersoon.

Een melding bij het Huis voor Klokkenluiders moet aan de volgende punten voldoen:

  • Het moet van maatschappelijk aard zijn;
  • Het moet een structureel karakter hebben;
  • Het moet meerdere mensen raken.

Wat is de rol van de ondernemingsraad?

Als ondernemingsraad heb je instemmingsrecht bij het instellen, wijzigen of vaststellen van een regeling op het gebied van het behandelen van klachten. Het is belangrijk dat het duidelijk is voor de medewerkers waar zij terecht kunnen met een klacht en hoe deze procedure verloopt. Als ondernemingsraad kan je de huidige regeling toetsen om te kijken of het voor de medewerkers duidelijk is, is dat niet het geval dan kan je hierover een gesprek aangaan met de bestuurder, of een initiatiefvoorstel schrijven voor het vernieuwen van de regeling.

Wil je meer weten over dit onderwerp, neem dan even contact op met jouw TRAINIAC contactpersoon.

 

Martin Haijtema ~ Trainer & Adviseur Medezeggenschap bij TRAINIAC

 

TRAINIAC is gespecialiseerd in OR trainingen, advies- en begeleidingstrajecten op maat en verhoogd daarmee de waarde van ondernemingsraden. Benieuwd wat we voor uw OR kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.

Wil je als nieuwe OR gelijk een goede start maken? Of ga je een OR oprichten?
Wij helpen je graag verder!

Contact
TRAINIAC