Wijziging toetsing RI&E

In de afgelopen maanden keerden veel organisaties terug naar kantoor, of pasten hun tijdelijke processen naar een structureel proces. Veelal betekende dit dat het tijd werd ook de RI&E weer op orde te brengen. Daarbij is het voor vele organisaties verplicht om een gemaakte RI&E te laten toetsen door een gecertificeerde kerndeskundige. Er is echter een nieuwe wijziging toetsing RI&E.

 

Wijziging toetsing RI&E

Per 1 juli 2022 gaat een wetswijziging in waardoor de eisen en bevoegdheden rondom het toetsen van de gemaakte RI&E wijzigt. Voorheen was het mogelijk dat een gecertificeerde kerndeskundige (zoals een bedrijfsarts of veiligheidskundige) de volledige RI&E toetste, waaronder de RI&E die door deze persoon zelf zijn opgesteld.

Om dit proces onafhankelijker en vanuit meer kennis en ervaring te laten verlopen zijn een aantal wijzigingen aangebracht:

  • Kerndeskundigen moeten aantonen dat zij actief zijn in het toetsen en adviseren over de RI&E
  • Kerndeskundigen mogen alleen het onderdeel toetsen waarin zij expertise hebben

Dit laatste heet de scope-toets en die ziet toe op inhoudelijke aspecten van de RI&E. Daarnaast is er nog de ‘systeem-toets’ waar gekeken wordt naar volledigheid en de wettelijke vereisten. Deze mag nog wel door elke kerndeskundige gedaan worden. In het schema hieronder staat vermeld welke kerndeskundige op welk onderdeel de scope-toets mag uitvoeren. Bij het bijwerken of vernieuwen van de RI&E is het dus zaak hier op een juiste manier mee om te gaan.

Advies over de wetswijziging

Wanneer jullie organisatie ook de RI&E gepland heeft staan zijn er naast de toetsing natuurlijk vele afwegingen te maken en heeft de OR instemmingsrecht op het resultaat, en ook op het bijbehorende plan van aanpak. Mocht je hierover vragen hebben, dan kun je contact opnemen met Peter Reinerink via peter@trainiac.nl of via 06-25555220.

Bron afbeeldingen: Staatscourant 2022, 7977

Meer informatie over de trainingen bij TRAINIAC? Kijk dan hier.

Wil je als nieuwe OR gelijk een goede start maken? Of ga je een OR oprichten?
Wij helpen je graag verder!

Contact
TRAINIAC