Nieuw jaar, nieuwe wetswijziging!

Nieuw jaar, nieuwe wetswijziging in de WOR

 

Het gaat hier om een wijziging in artikel 31a WOR. In dit artikel wordt beschreven welke financiële informatie schriftelijk of mondeling met de OR moet worden gedeeld.

Daar is nu een verplichting bijgekomen. In lid 8 van art. 31a is toegevoegd dat als de accountant zich ernstig zorgen maakt over de continuïteit van het bedrijf, dat de accountantsverklaring ook met de OR moet worden gedeeld. Dat geldt ook als er eventueel een faillissement dreigt.

 

Deze verklaring is een onafhankelijke accountantsverklaring over de uitgevoerde controle van de jaarrekening of een ander financieel document. Bij een goedgekeurde accountantsverklaring geeft de jaarrekening een goed beeld van de werkelijkheid. Deze geeft niet alleen een beeld over de jaarrekening maar kan ook worden gebruikt bij het aanvragen van een lening, subsidies of een overnames. Mocht dit dus een negatieve verklaring zijn, dan moet de OR dit document ook ontvangen. Door deze toevoeging zal de OR op tijd op de hoogte zijn van een problematische financiële situatie. Hierdoor kan er, als OR, dan worden meegedacht.

 

Vond je dit artikel “Nieuw jaar, nieuwe wetswijziging!” interessant? Wil je als OR meer weten en op de hoogte blijven van de praktische toepassing van de WOR en actualiteiten rondom de OR?

Kijk dan op onze site naar de training “Verdieping WOR

Wil je als nieuwe OR gelijk een goede start maken? Of ga je een OR oprichten?
Wij helpen je graag verder!

Contact
TRAINIAC