Nieuw jaar, nieuwe wetswijziging!

Het gaat hier om een wijziging in artikel 31a WOR. In dit artikel wordt beschreven welke financiële informatie schriftelijk of mondeling met de OR moet worden gedeeld.

Daar is nu een verplichting bijgekomen. In lid 8 van art. 31a is toegevoegd dat als de accountant zich ernstig zorgen maakt over de continuïteit van het bedrijf (of als er dus eventueel een faillissement dreigt), dat de accountantsverklaring ook met de OR moet worden gedeeld.

 

Deze verklaring is een onafhankelijke accountantsverklaring over de uitgevoerde controle van de jaarrekening of een ander financieel document. Bij een goedgekeurde accountantsverklaring geeft de jaarrekening een goed beeld van de werkelijkheid. Deze geeft niet alleen een beeld over de jaarrekening maar kan ook worden gebruikt bij het aanvragen van een lening, subsidies of een overnames. Mocht dit dus een negatieve verklaring zijn, dan moet de OR dit document ook ontvangen. Door deze toevoeging zal de OR op tijd op de hoogte zijn van een problematische financiële situatie waardoor er kan worden meegedacht als OR.

 

Wil je als OR meer weten en op de hoogte blijven van de praktische toepassing van de WOR en actualiteiten rondom de OR?

Kijk dan op onze site naar de training “Verdieping WOR

Een ondernemingsraad oprichten? OR-verkiezingen organiseren?
Of is er net een nieuwe OR gekozen en wil je direct goed van start?
Wij helpen je graag verder!

Contact
TRAINIAC