Wijziging kiesrecht OR

Wat wijzigt er in het kiesrecht OR?

Het kiesrecht Ondernemingsraad verandert. Het belangrijkste verschil is dat werknemers straks mee kunnen doen met medezeggenschap! Ze hoeven minder lang in dienst te zijn om zich verkiesbaar te stellen, maar ook minder lang om te mogen stemmen bij de or-verkiezingen. Daarnaast wordt het mogelijk dat er meer werknemers, dan OR-leden zitting nemen in een vaste commissie.

Verkorte periode kiesrecht

Nu is het nog zo dat een werknemer in loondienst na 6 maanden mag stemmen voor de Ondernemingsraad en zich na 12 maanden verkiesbaar mag stellen voor de OR. Dit noemen we het actief en passief kiesrecht. Beide perioden worden verkort tot 3 maanden. Dat betekent dus dat een werknemer in loondienst na 3 maanden mag stemmen bij OR-verkiezingen en zich ook na 3 maanden kandidaat mag stellen. Voor uitzendkrachten wordt de termijn aangepast naar 15 maanden. Nu was dit al mogelijk. Je kon immers de termijnen al verkorten als dit bijdroeg aan de medezeggenschap binnen de organisatie. Het gaat echter per 1 januari 2022 de standaard worden.

Deze wijziging betekent dat er meer mogelijkheden komen voor medezeggenschap voor werknemers met een tijdelijk contract, maar ook voor uitzendkrachten. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil dit vastleggen in de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Dat staat in een brief die hij op 30 juni 2020 aan de Tweede Kamer heeft gestuurd, als reactie op voorstellen van de Commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM) van de SER.

Wat neemt de Minister niet over?

Minister Koolmees neemt niet alle adviezen van het CBM over. Zo adviseerde het CBM het recht op een ambtelijk secretaris vast te leggen in de WOR, maar zover wil de minister niet gaan omdat de WOR deze mogelijkheid al zou bieden. Ook adviseerde het CBM dat leden van een Centrale Ondernemingsraad (COR), cor-leden, niet verplicht zijn om ook zitting te nemen in een onderliggende OR. Ook hier wijkt de minister van af. Als laatste adviseerde het CBM om op sectoraal niveau een “OR-ambassadeur” in te stellen. Aanleiding hiervan is dat uit het meest recente ‘Nalevingsonderzoek WOR’ is gebleken dat 33% van de bedrijven geen OR heeft terwijl zij hiertoe wel verplicht zijn. Deze or-ambassadeur zou deze 33% moeten overtuigen van het nut en de meerwaarde van een or. Hier ziet de minister ook geen toegevoegde waarde in. Er gelden vreemd genoeg overigens nog steeds geen boetes voor het niet naleven van de verplichting tot het instellen van een OR.

Indien bovengenoemde wijzigingen goedgekeurd worden door de Eerste Kamer treden zij per 1 januari 2022 in werking.

Meer weten over de Wet op de ondernemingsraden (WOR)? Neem contact met ons op. Om als OR bij te blijven met alle veranderingen rondom de WOR, adviseren wij de Training Verdieping WOR. Daarnaast bieden we nog veel meer trainingen aan. Download onze brochure hier.

Wil je als nieuwe OR gelijk een goede start maken? Of ga je een OR oprichten?
Wij helpen je graag verder!

Contact
TRAINIAC