Wat je als OR uit de campagnes van de Tweede Kamer verkiezingen kunt halen

De Tweede Kamer verkiezingen zijn inmiddels voorbij, maar dat hindert ons niet om de campagnes onder de loep te nemen en de lessen eruit te destilleren.

De OR vs. de campagnes van de Tweede Kamer verkiezingen

Met enige vertaling van landelijk- naar organisatieniveau bieden de strategieën die we in de campagnetijd voorbij hebben zien komen waardevolle inzichten voor de ondernemingsraad. Hieronder een vijftal lessen die ik eruit heb gehaald, maar ik hoor het graag als je nog aanvullingen hebt:

Wees zichtbaar

Een opvallend kenmerk van de landelijke Kamer verkiezingen was de strijd om zichtbaarheid. Lijsttrekkers reisden stad en land af, namen deel aan debatten en gebruikten diverse communicatiekanalen om hun boodschap te verspreiden. Het belang van zichtbaarheid is direct te vertalen naar ondernemingsraden. Niet alleen tijdens de verkiezingstijd of om kandidaten te werven, maar ook gedurende de termijn is het belangrijk om hieraan te blijven werken. Actieve participatie, zichtbaarheid op de werkvloer en open communicatie zijn essentieel om de interesse van medewerkers in de OR te vergroten.

Breng je boodschap duidelijk over

Aan de lijsttrekkers van de Kamer verkiezingen werd keer op keer gevraagd om kort en krachtig hun standpunten uit te leggen. Daarin werd van hen verwacht om complexe onderwerpen op een begrijpelijke manier over te brengen. Ook voor ondernemingsraden is het van belang om de achterban op een begrijpelijke manier te informeren over bijvoorbeeld de besluitvorming binnen de organisatie. Dat betekent dat de kern van de boodschap duidelijk moet zijn en randzaken achterwegen gelaten worden. Als OR heb je meer informatie dan de gemiddelde werknemer, wat voor een uitdaging in de communicatie kan zorgen. Bedenk als OR dus goed wat de achterban (nog) niet weet en breng de boodschap zo over dat deze ook zonder alle achtergrondinformatie begrepen kan worden. Stem deze boodschap onderling af en controleer eventueel hoe deze overkomt bij een of twee ‘proefpersonen’.

Maak je plannen kenbaar

De landelijke lijsttrekkers presenteerden zichzelf tijdens debatten en mediamomenten op een consistente manier door bij dezelfde inhoudelijke boodschap te blijven. Tijdens hun communicatiemomenten lichtten zij hun standpunten toe, die voor iedereen ook in te zien waren in hun partijprogramma’s. In deze mate van transparantie kun je ook als ondernemingsraad voldoen door je eigen speerpunten en het jaarplan kenbaar te maken aan de achterban en daar feedback op te vragen. Wat is belangrijk voor de organisatie en hoe kan de OR daar een rol in spelen? Deel als OR je ideeën actief met collega’s en zorg voor een mogelijkheid tot inspraak, bijvoorbeeld door het organiseren van debatten of het houden van enquêtes.

Wees inclusief

Een ander opvallend aspect van de landelijke verkiezingen was de nadruk op inclusiviteit. Lijsttrekkers benadrukten keer op keer dat zij opkomen voor álle Nederlanders en ieders belang meenemen. Ondernemingsraden dienen op hun beurt álle medewerkers (dus ook managers) te vertegenwoordigen in de besluitvorming binnen de organisatie. Daarvoor is het van belang met iedereen in contact te staan om de verschillende standpunten in kaart te brengen. Identificeer daarom verschillende doelgroepen en stel per doelgroep een communicatieplan op. Zo is iedereen betrokken in de medezeggenschap.

Gebruik meerdere communicatiemiddelen

Landelijke lijsttrekkers maakten slim gebruik van meerdere communicatiekanalen om hun boodschap te verspreiden. Als OR kun je hier een voorbeeld aan nemen en ook onderzoeken van welke communicatiemiddelen je gebruik kunt maken. Belangrijk om fysieke en digitale middelen daarbij te combineren. Dus ga langs op locaties, neem deel aan overleggen, en stel tegelijkertijd een vlog op of deel een infographic via Teams chats. Door dezelfde inhoud via meerdere middelen over te brengen, zal je communicatie effectiever zijn.

Wil jij zelf aan de slag met het toepassen van deze lessen in jullie OR-communicatie? Wij helpen je er graag mee. Benader jouw TRAINIAC contactpersoon voor meer informatie! Voor meer informatie over de Tweede Kamer verkiezingen, klik hier

 

Marloes Kool ~ Trainer & Adviseur Medezeggenschap

 

TRAINIAC is gespecialiseerd in OR trainingen, advies- en begeleidingstrajecten op maat en verhoogd daarmee de waarde van ondernemingsraden. Benieuwd wat we voor uw OR kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.

Wil je als nieuwe OR gelijk een goede start maken? Of ga je een OR oprichten?
Wij helpen je graag verder!

Contact
TRAINIAC