Vitaliteit in coronatijd: Blijf gezond!

Op dit moment gaan we met zijn allen een periode in waarbij we werken op de nieuwe manier:

Volgens de aangekondigde maatregelen en aanwijzingen van het kabinet en het RIVM. Velen vanuit huis, al dan niet met kinderen aan de keukentafel; anderen volgens aangepaste procedures waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met hygiëne en het houden van 1,5 meter afstand. Er wordt veel gevraagd van eenieder en hoe langer het duurt, hoe meer impact het heeft op je fysieke maar ook op je mentale gesteldheid. Vitaliteit in coronatijd: Blijf gezond!

Vooropgesteld: Wanneer je besmet raakt met het corona virus kan dat verregaande gevolgen hebben en dit proberen we uiteraard met zijn allen te voorkomen. Toch worden de geluiden van de nadelige effecten van alle ingestelde maatregelen ook steeds luider. Niet alleen de economische effecten van de crisismaatregelen weerklinken in de roep om versoepeling van maatregelen; ook andersoortige gezondheidseffecten komen nu bovendrijven. Welke dit zijn en hoe kun je hier als organisatie en ondernemingsraad op de beste manier mee om kan gaan is een onderwerp wat inmiddels op menig agenda staat.

De sportschool dicht, en nu?

Duurzame inzetbaarheid en vitaliteit is binnen de moderne organisatie niet meer weg te denken: Fysiek en mentaal gezonde werknemers zijn positiever en productiever. In deze tijd waarin niets hetzelfde is, vraagt ook het stimuleren van vitaliteit een andere aanpak. Normaliter wordt fysieke gezondheid gestimuleerd door het aanmoedigen of faciliteren van voldoende beweging, gezonde voeding en ontspanning, en het ontmoedigen van zaken als roken en alcoholgebruik. Nu zijn vele sportverenigingen en sportscholen gesloten, en heeft een fruitmand bij de koffieautomaat voor thuiswerkers ook weinig zin.

Wil je echter ook in deze tijd een impuls aan de gezondheid geven, denk dan eens aan creatieve oplossingen als een fruitpakket thuis, of een actie om hardlopen of een wandeling tijdens de lunch actiever te stimuleren. Communicatie en voorlichting blijft uiteraard ook een krachtig instrument!

Mentaal zwaar

Het is een onzekere periode, en welk effect dit heeft op de lange termijn is op vele vlakken nog onduidelijk. Mensen maken zich zorgen, en hebben minder mogelijkheden om deze van zich af te praten. Niet in de kroeg, minder makkelijk bij vrienden, en ook op het werk is dit vaak geen prioriteit, of door thuiswerken een stuk lastiger. In deze zesde week laat het gemis aan sociale contacten, en de positieve effecten ervan zich steeds sterker voelen. Mentale vermoeidheid ligt dan ook op de loer.

Ook op dit vlak zijn er uiteraard mogelijkheden om hier gericht mee om te gaan. Een extra aanwijzing voor leidinggevenden om behalve de functionele videogesprekken ook extra aandacht hebben voor de individuele situatie en de individuele uitdagingen is aan te raden. Het voorzien in de informatiebehoefte door wekelijks de stand van zaken toe te lichten door de bestuurder of andere leidinggevende, het organiseren van een online bedrijfspubquiz of als collega’s deelnemen aan een online escaperoom; Er zijn diverse mogelijkheden om als organisatie en OR ook een rol te spelen in de uitdagingen op mentaal gebied.

Passende initiatieven

Op kleine schaal zijn er vaak al vele leuke initiatieven zoals een digitale vrijdagmiddagborrel of één van bovenstaande voorbeelden. Als OR kan je een meerwaarde bieden door dit breder te trekken en de organisatie te voorzien van een passende voorstel, passend bij de situatie van jullie organisatie en medewerkers. Uiteraard zijn er organisaties waar het dermate moeilijk is om het hoofd überhaupt boven water te houden dat een spel spelen met collega’s niet direct prioriteit heeft maar vergis je niet: Juist dan kan het vergroten van de saamhorigheid en het teamgevoel van onschatbare waarde blijken te zijn!

Pak je rol als OR. Zorg dat je in contact blijft met je achterban zodat je weet hoe men zich voelt na 6 weken corona maatregelen en denk na wat de mogelijkheden hierbij zijn. Nu op nationaal vlak de roep om versoepeling steeds luider wordt kan ditzelfde gelden voor de interne maatregelen. Hoe dan ook: om er samen op een goede en gezonde manier uit te komen zijn er ook nu vele mogelijkheden. OR: Let een beetje op elkaar! Vitaliteit in coronatijd: Blijf gezond!

Peter Reinerink
Trainer/ adviseur medezeggenschap en ARBO

Wil je als nieuwe OR gelijk een goede start maken? Of ga je een OR oprichten?
Wij helpen je graag verder!

Contact
TRAINIAC