Verlenging van de NOW maatregelen

OR denk om je rechten

Verlenging van de NOW maatregelen: Inmiddels is bekend dat de NOW maatregelen, die tot 1 juni 2020 van kracht waren, worden verlengd voor een periode van drie maanden. Er zijn enkele wijzigingen t.o.v. de eerste NOW periode.

De belangrijkste wijzigingen zijn:
– Het ontslagverbod blijft weliswaar van kracht, maar de boete bij ontslagaanvragen op bedrijfseconomische gronden is komen te vervallen;
– De inspanningsverplichting voor werkgevers om werknemers te stimuleren tot ontwikkeladvies en/of scholing voor behoud van werk.

De ontwikkelingen bij bedrijven, veroorzaakt door de COVID-19 crisis, volgen zich vaak in sneltreinvaart op. Desondanks is het, vooral nu, van enorm belang dat de medezeggenschap goed plaats vindt. Dit zodat er draagvlak ontstaat voor besluiten en er ook vanuit de medewerkersvertegenwoordiging een goede bijdrage geleverd wordt aan het goed functioneren of zelfs het overleven van de organisatie. Een belangrijk moment om je rol als OR goed op te pakken.

Informatierecht

Wanneer jullie organisatie aanspraak wil maken op de NOW dient de OR daarover, vooraf, geïnformeerd te worden. Let er als OR op dat je je hierbij ook laat informeren over hoe de werkgever ontwikkeladvies en scholing gaat stimuleren bij werknemers. Bij een wijziging van een regeling op het gebied van personeelsopleiding heeft de OR instemmingsrecht.

Instemmingsrecht

Vanuit allerlei organisaties komen er geluiden dat er ook een offer van medewerkers gevraagd wordt om te kunnen overleven. Meestal uit zich dat in het verplicht opnemen van vakantiedagen, versoberen van personele regelingen en in uiterste gevallen wordt zelfs een loonoffer gevraagd, al dan niet in de vorm van niet uitkeren van vakantiegeld. Zorg dat je als OR goed op de hoogte bent van welke maatregelen de instemming van de OR behoeven. Wees goed geïnformeerd en haak op tijd aan om van invloed te kunnen zijn.

Adviesrecht

De verwachting is dat het verdwijnen van de boeteclausule uit de NOW tot gevolg heeft dat er na 1 juni massaal ontslagaanvragen bij het UWV terechtkomen. De kans is groot dat de wijzigingen die plaats gaan vinden, adviesplichtig zijn. Dit betekent dat je als OR moet adviseren over het ontslag van collega’s en soms zelfs over het bijbehorende sociaal plan. Het belang van goed en tijdig geïnformeerd worden is cruciaal daarbij. Plan op korte termijn een Overlegvergadering en laat je goed informeren over wat de te verwachten maatregelen en gevolgen bij jullie organisatie zijn over de verlenging van de NOW maatregelen.

Al met al ongetwijfeld een spannende tijd voor jullie als OR. Vergeet vooral niet je rol te pakken, juist nu is deze belangrijk!

Marc Kuipers,
Trainer / Adviseur Medezeggenschap

 

TRAINIAC is gespecialiseerd in OR trainingen, advies- en begeleidingstrajecten op maat en verhoogd daarmee de waarde van ondernemingsraden. Benieuwd wat we voor uw OR kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op. 

Wil je als nieuwe OR gelijk een goede start maken? Of ga je een OR oprichten?
Wij helpen je graag verder!

Contact
TRAINIAC