Verkoop en overname in de WOR

Verkoop en overname in de WOR

 

Bij verkoop en overname in de WOR levert 70% van alle overnames niet de beoogde voordelen op zoals beoogd tijdens de overname, met name door het onderschatten van cultuurverschillen.  In 2021 en de eerste maanden van 2022 heeft een golf aan overnames (en dus verkopen) met zich meegebracht. Dit in diverse branches en zowel in het groot, midden- en kleinbedrijf. Dit brengt met zich mee dat ook ondernemingsraden veel vaker een adviesaanvraag met dit onderwerp hebben ontvangen. De OR kan zeker op cultuurvlak een meerwaarde zijn in dit traject. In dit proces lopen veel ondernemingsraden tegen dezelfde vragen aan. In dit artikel beschrijven we een eerste vraag in dit proces en het belang daarvan.

 

WOR art. 25 lid 1. Sub a: Overdracht van zeggenschap over de onderneming of een onderdeel daarvan.

WOR art. 25 lid 1 Sub b: Het vestigen van, danwel het overnemen of afstoten van de zeggenschap over, een andere onderneming (…en verder)

Wanneer betrokken?

Als OR dien je tijdig betrokken te worden. De gevolgen dienen enigszins duidelijk te zijn, en wezenlijke invloed moet nog mogelijk zijn. Maar welk moment voldoet aan de criteria? Het strategisch besluit om als directie eens om je heen te gaan kijken? Het opstellen van een profiel of criteria van een mogelijke aantrekkelijke organisatie? De keuze voor 2 kandidaten uit een langere lijst van geïnteresseerden? Het afsluiten van een intentieverklaring tot overdracht?

Vanuit de rechtsspraak wordt die laatste gezien als ‘te laat’. Een intentieverklaring is in de praktijk vaak ook bindend wanneer er geen financiële onregelmatigheden aan het licht komen bij het boekenonderzoek. Het 1ste moment is wellicht nog te vroeg: De gevolgen zijn nog nauwelijks bekend. In het traject daartussen worden al diverse keuzes gemaakt waar je als OR graag bij betrokken wordt om onder andere het cultuuraspect (de zachte criteria) in te brengen (naast uiteraard andere aspecten).

Deze keuzes betreffen veelal ook meerdere voorgenomen besluiten in het kader van de WOR. Het is dan ook aan te raden om over dit procesafspraken te maken met de bestuurder, en te bepalen welke fases je onderscheid zodat je passend advies kan geven op de momenten dat de besluiten genomen worden, en niet slechts 1 advies aan het einde van het traject. Dit zorgt voor meer snelheid in het proces, voor betere besluiten, betere communicatie, meer draagvlak en daardoor een grotere kans op een succesvolle verkoop of overname.

Zorg er dus voor dat je regelmatig met de bestuurder spreekt over mogelijke toekomstige ontwikkelingen, zodat je tijdig betrokken wordt. Dit bijvoorbeeld in een artikel 24 overleg. Met goede afspraken over het proces kan je bijdragen aan een grotere kans op succes!

Wanneer je als OR ook in deze situatie komt en je hebt verdere vragen hierover kan je contact opnemen via Peter@trainiac.nl of met je eigen TRAINIAC-adviseur.

Peter Reinerink

Wil je als nieuwe OR gelijk een goede start maken? Of ga je een OR oprichten?
Wij helpen je graag verder!

Contact
TRAINIAC