Vakantie voor de deur; vakantieregeling onder de loep

Nu de vakantie voor de deur staat is het een mooi moment om in te zoomen op het instemmingsrecht dat een OR heeft wanneer de onderneming een vakantieregeling wil vaststellen, wijzigen of intrekken (art. 27, lid 1 onder b WOR).

 

Wat is een vakantieregeling? Vakantie voor de deur vakantieregeling onder de loep

Om te toetsen of een besluit valt onder de noemer vakantieregeling zijn er twee stappen die genomen moeten worden. Ten eerste is de vraag of het gaat om een regeling. Ten tweede of het gaat om een regeling over vakanties.

Van een regeling is sprake met een besluit van algemene strekking genomen die bij herhaling moet kunnen worden toegepast. Dat wil zeggen dat het besluit niet geldt voor een individu of een concreet geval, maar dat het op meerdere groepen mensen van toepassing moet kunnen zijn. Daarnaast moet het ook ergens worden vastgelegd.

Bij een vakantieregeling gaat het over de wijze waarop of de periode waarin vakantiedagen opgenomen kunnen worden, zo oordeelde de Hoge Raad heeft in 2000. Een voorbeeld van een vakantieregeling is dus een omschrijving hoe vakantie opgenomen kan worden, in welke periodes dat eventueel kan en onder welke voorwaarden het verzoek door de werkgever geweigerd kan worden. Voor het laatste moeten wel gewichtige redenen zijn, want in de wet staat dat in principe de vakantie wordt vastgesteld naar de wensen van de werknemer. In ieder geval is er voor het aanwijzen van verplichte vrije dagen dus ook instemming van de ondernemingsraad nodig. vakantieregeling onder de loep

Wat is een vakantieregeling niet? 

Bij een vakantieregeling gaat het niet over het besluit hoeveel vakantiedagen de personen werkzaam in de onderneming hebben. Het aantal vakantiedagen is een primaire arbeidsvoorwaarde en dus sowieso niet instemmingsplichtig. Hierbij moet je dus ook denken aan bijvoorbeeld het afschaffen van arbeidsduurverkorting (ADV) dagen. Dit zegt iets over het aantal vrije dagen waar je aanspraak op kunt maken en is dus niet instemmingsplichtig.

CAO of arbeidsovereenkomst?

Mochten er in de CAO of in de individuele al afspraken staan die onder een vakantieregeling vallen, bijvoorbeeld dat onderwijzend personeel alleen in schoolvakanties vakantie kunnen opnemen, dan heeft de OR hier geen instemming meer over. Lees dus vooral goed jouw CAO door om te kijken wat daar al in staat over het opnemen van vakanties.

Meer informatie over dit onderwerp? Benader gerust jouw TRAINIAC contactpersoon! Vakantie voor de deur, vakantieregeling onder de loep

Wil je als nieuwe OR gelijk een goede start maken? Of ga je een OR oprichten?
Wij helpen je graag verder!

Contact
TRAINIAC