Training: De vrijwilligersraad

De voordelen van een vrijwilligersraad

Er zijn verschillende vormen van meepraten en meedenken in een organisatie. Betrokkenheid is namelijk niet alleen iets voor een ondernemingsraad of een personeelsvertegenwoordiging. Als vrijwilliger kun je meer betekenen voor de organisatie en de medewerkers waar je je voor inzet. Door deel te nemen aan een vrijwilligersraad kan je bijdragen aan de kwaliteit van het werk en ervoor zorgen dat ook de vrijwilligers hun stem kunnen laten horen.

Er zijn veel voordelen om een vrijwilligersraad te betrekken en het versterkt de betrokkenheid van de vrijwilligers. Of het nou werknemers of vrijwilligers zijn, iedereen vindt het prettig om invloed te hebben op het werk om zo met plezier het werk te kunnen uitvoeren. Daarnaast is het imago voor een non-profit organisatie natuurlijk ook belangrijk en houdt zich bezig met publieke verantwoording. Vaak zijn vrijwilligers ook echt gepassioneerd en zijn zij echt ambassadeurs van een organisatie.

Ze zijn naast medewerkers medebepalend voor hoe een organisatie naar buiten treedt. Vrijwilligers hebben natuurlijk veel weet van een organisatie en kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van de organisatie. Vaak hebben vrijwilligers allemaal verschillende achtergronden en een hele hoop ervaring die ze meenemen. Vanuit verschillende perspectieven wordt er naar beleid gekeken en dat kan alleen maar de kwaliteit verbeteren van de besluitvorming.

Het trainen van een vrijwilligersraad

Het is daarom extra waardevol dat wij – TRAINIAC – ook een vrijwilligersraad mogen trainen om hen te helpen bij de taken van een vrijwilligersraad. Vorige week was ik in Dordrecht waar we een training hadden gepland met de vrijwilligersraad van Bibliotheek Aanzet. Vorig jaar hadden ze een training gepland en gelukkig was het voor herhaling vatbaar. Het was een gezellige zonnige dag met veel nieuwe inzichten waarbij veel is gelachen en concrete actiepunten zijn opgesteld. Leuk om deze betrokken vrijwilligers te horen praten over de organisatie en hoe ze echt een bijdrage willen en kunnen leveren aan Bibliotheek AanZet.

Tom de Boer- voorzitter Vrijwilligersraad Bibliotheek AanZet:
 “Het was heel leuk om met zijn allen terug en vooruit te kijken en stil te staan bij onze rollen en taken en van alles te ervaren en leren rond effectief vergaderen. En passant kwamen onze speerpunten en het nadenken daarover ook nog langs. Dank voor de begeleiding van dit proces, de inspiratie en de concrete handvaten. Daarmee kunnen we weer stappen zetten.”

De vrijwilligersraad als intermediair

Er zijn in Nederland vele organisaties en stichtingen die werken met (grote) groepen vrijwilligers. Waar een ondernemingsraad de medewerker vertegenwoordigd, komt het regelmatig voor dat er een vrijwilligersraad wordt ingesteld om de vrijwilligers te vertegenwoordigen. De Vrijwilligersraad fungeert als intermediair tussen de vrijwilliger, de medewerkers en de directie en kan op basis van zijn informatie en kennis voorstellen doen aan de directie met betrekking tot het vrijwilligersbeleid.  De Vrijwilligersraad is een echte toevoeging voor organisaties die met vrijwilligers werken, zoals bijvoorbeeld de Dierenambulance of de Bibliotheek.

Meer weten over wat wij voor vrijwilligersraden of andere medezeggenschapsorganen kunnen doen? Of wil je meer weten over onze werkwijze? Neem dan gerust contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

 

Wil je als nieuwe OR gelijk een goede start maken? Of ga je een OR oprichten?
Wij helpen je graag verder!

Contact
TRAINIAC