Verplicht op kantoor?

Kwart werknemers ondanks corona gedwongen op kantoor te werken

is de kop van het Parool op 15 januari. Ondanks de oproep vanuit de regering is hier wettelijk weinig tegen te doen. Dus; Verplicht op kantoor?

 

Er komen criteria die aangeven in welke situaties thuiswerken mogelijk moet zijn. Indien werknemers, die aan die criteria voldoen, door de werkgever alsnog verplicht naar kantoor moeten komen kan dit gevolgen hebben.

Boetes

De inspectie SZW kan bij het niet opvolgen van de criteria een boete of andere sanctie opleggen aan de werkgever. De uitwerking van dit plan wordt medio februari verwacht.

Werknemers kunnen zich bij het niet naleven van de criteria door de werkgever melden bij een meldpunt van de inspectie SZW. Met andere woorden, een werknemer die door de werkgever verplicht wordt naar kantoor te komen, terwijl deze prima thuis zou kunnen werken, kan de inspectie SZW inschakelen.

Sluiten panden

Naast de mogelijke sancties van de inspectie SZW is er een spoedwetswijziging in de maak.
Dit maakt het mogelijk panden te sluiten wanneer daar een bronbesmetting heeft plaatsgevonden. Het pand zal dan voor tenminste 14 dagen gesloten kunnen worden.

Rol OR

Het draagt niet bij aan het goed functioneren van de organisatie wanneer de werkgever, terwijl dit niet noodzakelijk is, werknemers verplicht te komen en er daarmee het risico op sancties van de inspectie ontstaat. Laat staan dat het sluiten van een pand voor 14 dagen goed is voor (het imago van) de organisatie. Ook stelt de overheid 5 miljoen euro beschikbaar om thuiswerken nog meer te stimuleren. Hoe dit precies besteed gaat worden wordt nog uitgewerkt.

Dit is bij uitstek een onderwerp waar een OR gebruik kan, en misschien wel moet, maken van het initiatiefrecht.
Stap 1: Schrijf een voorstel waarin duidelijk naar voren komt wat de voordelen zijn van het initiatief. Wat zijn de risico’s zijn van het niet uitvoeren. Wat zijn de wensen en mening hierover van de werknemers.
Stap 2: Maak gebruik van het recht om te communiceren. Zorg dat bij alle werknemers bekend is welk initiatiefvoorstel door de OR gepresenteerd wordt. Dit vergroot het belang voor de bestuurder hier serieus op in te gaan.
Stap 3: Bespreek het met de bestuurder en hopelijk leidt dit tot een ander inzicht van de bestuurder wat betreft het (laten) thuiswerken van werknemers.

Zo draag je als OR je steentje bij. Tenslotte is het niet voor te stellen dat een bestuurder zit te wachten op een sanctie van de inspectie SZW of sluiting van het pand.

Marc Kuipers
Trainer & Adviseur Medezeggenschap

 

TRAINIAC is gespecialiseerd in OR trainingen, advies- en begeleidingstrajecten op maat en verhoogd daarmee de waarde van ondernemingsraden. Benieuwd wat we voor uw OR kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op. 

Wil je als nieuwe OR gelijk een goede start maken? Of ga je een OR oprichten?
Wij helpen je graag verder!

Contact
TRAINIAC