Stappen OR bij versoepeling coronamaatregelen

.Versoepelingen een stuk minder tijdsdrukgevoelig

Nu na bijna 1,5 jaar corona maatregelen de cijfers het eindelijk toelaten om versoepelingen toe te passen in het openbare leven, brengt dat ook voor organisaties de vraag met zich mee welke maatregelen wanneer afgebouwd zullen worden. Maar welke stappen OR bij versoepeling coronamaatregelen? Een vraag waar de OR haar bijdrage aan kan leveren!

In maart 2020 hebben veel organisaties op stel en sprong diverse maatregelen genomen waarbij de medezeggenschap niet altijd werd meegenomen, waardoor niet altijd de beste keuzes werden gemaakt, met onduidelijkheid of onzekerheid als gevolg. Gedane zaken nemen geen keer en van fouten leert men. Gelukkig is het traject van versoepelingen een stuk minder tijdsdrukgevoelig en is er meer ruimte om samen tot de beste keuzes te komen.

Versoepelen van coronamaatregelen op de agenda

Veel OR’en hebben inmiddels een constructie waarmee ze hun inbreng leveren aan het coronabeleid in de organisatie. Door deelname in het corona team/crisisteam of via de reguliere OV-vergadering. Veelal ging het over aanvullende maatregelen of protocollen, of over aanvullende afspraken of regelingen voor de nieuwe situatie. Nu de mogelijkheid tot afbouw zich aandient komen vergelijkbare vraagstukken op de agenda: wat gaan we doen, wie regelt dat, en wat betekent dit voor iedereen binnen de organisatie. Vragen waar een OR kan bijdragen aan het antwoord. Het is dus van belang om deze discussie op de agenda te zetten.

Voorbereiding

Om een bijdrage aan de discussie te kunnen leveren is het wel belangrijk om te weten welke maatregelen wat hebben opgeleverd. Zowel qua veiligheid (opbrengsten) als qua beperkingen (kosten). Als OR is een eigen mening belangrijk. Maar het verzamelen van informatie en argumentatie waar deze mening op is gebaseerd is nog belangrijker. Beperkingen worden gevoeld door mensen die dagelijks met de maatregelen te maken hebben en worden eventueel gezien in de financiële resultaten, opbrengsten worden gemeten in verzuimanalyses en tevredenheidsonderzoeken. Zo kan je ook de inschatting maken welke maatregelen je niet meer kwijt wil… Zorg er als OR dus voor dat je de beschikking hebt over de informatie om hierin een eerlijke afweging te maken.

Routekaart?

Waar de maatregelen vaak werden ingesteld wanneer het per direct nodig was en dit vaak meerdere maatregelen tegelijkertijd betrof, is het bij het afbouwen hiervan mogelijk om te faseren. Verschoven diensten, werkplekaanpassingen, thuiswerkinstructies of verplichte mondkapjes: allemaal hebben ze een eigen impact en opbrengst. Een eigen routekaart waarin wordt aangegeven welke maatregelen als eerste losgelaten worden. Onder welke voorwaarden en wanneer, biedt medewerkers duidelijkheid en inzicht, wat vaak zorgt voor extra begrip.

Er zijn de afgelopen periode veel lessen geleerd door organisaties en OR’en. Tijd om ze nu toe te gaan passen en samen de laatste meters te maken. We zijn er nog niet, maar met het huidige optimisme, is het moment aangebroken om ook dit proces samen in goede banen te leiden!

Meer informatie over dit onderwerp? Neem contact op met Peter Reinerink via peter@trainiac.nl of kijk op onze site.

Door Peter Reinerink
Trainer en adviseur medezeggenschap

Wil je als nieuwe OR gelijk een goede start maken? Of ga je een OR oprichten?
Wij helpen je graag verder!

Contact
TRAINIAC