Spanning op arbeidsmarkt blijft hoog

Dit kopt NU.nl op woensdag 15 mei.

 

Op elke 100 werklozen in Nederland zijn er 110 openstaande vacatures

De sectoren die voor de grootste uitdagingen staan op dit gebied zijn de techniek, ICT, bouw en zorg. Hier zijn veel mensen nodig en de verwachting is dat dit de komende jaren niet zal veranderen. Datzelfde geldt voor veel organisaties in de publieke sector, zoals bij de overheid en in het onderwijs. Het belang om als werkgever een positief imago te hebben op de arbeidsmarkt is cruciaal en tegelijkertijd een behoorlijke uitdaging.

Arbeidsvoorwaarden

Voor alle hierboven genoemde sectoren geldt dat werknemers onder een cao vallen. Bij een minimum-cao biedt deze in ieder geval nog ruimte om, binnen de mogelijkheden, in positieve zin af te wijken. Een standaard cao heeft deze mogelijkheid niet. Er als werkgever in positieve zin uitspringen op de arbeidsmarkt zit dus veel meer in andere zaken dan primaire arbeidsvoorwaarden (zoals loon en vakantie/verlofdagen) en personele regelingen die grotendeels gelijk zijn met die van de ‘concurrent’.

Rol ondernemingsraad

Het zogenaamde ‘boeien en binden’ van (nieuwe) werknemers is bij uitstek een gezamenlijk belang van de bestuurder en de ondernemingsraad. Dit verlaagt de werkdruk en dringt verzuim terug, verbetert de sfeer en verhoogt de werkprestaties.

Pak daarom als OR de handschoen op en laat je bestuurder niet alleen voor de uitdaging van de krapte op de arbeidsmarkt staan. Als OR ben je als geen ander op de hoogte van wat je collega’s belangrijk vinden in hun werkplek, wat ze waarderen en wat ze graag anders zouden zien. Met deze informatie ben je een zeer waardevolle gesprekspartner voor de bestuurder. Denk mee over waar je (haalbaar en binnen redelijkheid) kunt ‘plussen’ op de minimum cao met de maximale positieve impact voor werknemers. Kijk jaarlijks (vooraf) naar de vrij beschikbare ruimte in de werkkostenregeling en denk mee over waar deze aan besteed kan worden om zo veel mogelijk tegemoet te komen aan wensen en behoeften van de werknemers.

Naast bovenstaande is communicatie van groot belang. Maak als OR in je achterbancommunicatie ook promotie voor alle zaken die jouw werkgever een goed werkgever maken. Dit leidt hopelijk tot meer neveneffecten zoals positieve praat over jullie organisatie buiten de organisatie, onder studenten (die straks de arbeidsmarkt opgaan) en werkzoekenden.

Wil je meer weten over wat je hierin als OR kunt betekenen? Neem gerust contact op met jouw contactpersoon bij TRAINIAC.

Marc Kuipers ~ Trainer & Adviseur Medezeggenschap bij TRAINIAC

 

TRAINIAC is gespecialiseerd in OR trainingen, advies- en begeleidingstrajecten op maat en verhoogd daarmee de waarde van ondernemingsraden. Benieuwd wat we voor uw OR kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.

Wil je als nieuwe OR gelijk een goede start maken? Of ga je een OR oprichten?
Wij helpen je graag verder!

Contact
TRAINIAC