Seminar 3-daagse: Het zit er weer op!

Voor ons gevoel waren de seminars van het afgelopen najaar nog maar net achter de rug, maar toch mochten we alweer op reis door het land! Afgelopen 22, 23 en 24 mei hebben wij een bezoek gebracht aan Eindhoven, Utrecht en Rotterdam. We waren blij zoveel (on)bekende OR-leden te mogen verwelkomen. Seminar 3-daagse: Het zit er weer op!

 

Bij ieder seminar starten we altijd met de actualiteiten zodat de OR-leden weer goed op de hoogte zijn van alles wat er op dit moment speelt. Trainer Peter Reinerink heeft de deelnemers meegenomen door onder andere een aantal wetswijzigingen, overige actualiteiten en nieuwe jurisprudentie. Wat echter menig deelnemer vooral bij bleef was het gebruik van ChatGPT. Kleine disclaimer hierin blijft natuurlijk wel dat informatie die in ChatGPT ingevoerd wordt openbaar is. Wees dus voorzichtig met bedrijfsgevoelige informatie.

 

Tijdens het tweede onderdeel gingen we aan de slag met de WKR en de rol die de OR hierin kan spelen. Trainers Mark Capel, Charlotte Breetveld en Marloes Kool namen ieder een dag voor hun rekening. Er is besproken wat de WKR is en waar je het voor kunt gebruiken. Daarna werd er gespard over de rol die de OR hierin kan spelen. Hierbij kwam het informatie- en het initiatiefrecht ter sprake. We zijn ontzettend benieuwd naar alle initiatieven die hieruit voortvloeien!

 

Tot slot mocht ik een deel van onze nieuwe training behandelen tijdens het seminar; de assertieve OR. Hierin gingen we in op wat assertiviteit inhoudt en hoe je dit als OR-lid kan inzetten om tot nog betere resultaten te komen.

 

Uiteraard werd iedere dag weer afgesloten met een gezellige borrel waarin iedereen nog even met elkaar kon napraten. Graag willen we iedereen weer bedanken voor de aanwezigheid en gezelligheid.

 

Hopelijk zien we weer een hoop ondernemingsraden op onze seminars die in november 2023 zullen plaatsvinden. Hou goed onze website, socials en de nieuwsbrief in de gaten. Dan kun je je op tijd inschrijven, want als OR mag je dit eigenlijk niet missen!

Wil je als nieuwe OR gelijk een goede start maken? Of ga je een OR oprichten?
Wij helpen je graag verder!

Contact
TRAINIAC