Positionering van de Ondernemingsraad

Als ondernemingsraad (OR) positioneer je jezelf binnen de organisatie, of je je daar nu bewust van bent of niet.

Collega’s, HR-adviseurs, managers en de bestuurder vormen allemaal een mening over de OR als orgaan. Daarom is het belangrijk om zelf de regie te nemen over deze positionering.

Samen sterk

Een sterke en duidelijke positionering helpt de OR om op te vallen en serieus genomen te worden. Collega’s en bestuurder kunnen niet meer om jullie heen. Het is dus essentieel om gezamenlijk vast te stellen hoe je je wilt positioneren en dit vervolgens consequent uit te dragen.

Veelgemaakte fout

Een veelgemaakte fout in de marketingwereld hierbij is het gebruik van vanzelfsprekende positioneringen zoals “een betrouwbare verzekeraar” of “een coach met een luisterend oor”. Deze uitspraken zijn niet uniek en voegen weinig waarde toe. Mensen verwachten al dat een verzekeraar betrouwbaar is en een coach goed luistert. Ook OR’en kunnen vallen voor de verleiding vanzelfsprekendheden te gebruiken. Termen als “een representatieve OR” of “de OR die bruggen slaat tussen management en werknemers” zijn niet uniek en vallen daarom niet op.

Wees niet standaard

Een goede positionering voor de OR gaat dus verder dan de standaard verwachte termen. Het is belangrijk om de diepte in te gaan en te specificeren wat bepaalde termen voor jullie specifiek betekenen. Als jullie bijvoorbeeld een representatieve OR willen zijn, geef dan duidelijk aan wat representativiteit voor jullie inhoudt en hoe jullie dit in de praktijk brengen. Zo wordt jullie positionering alsnog uniek en opvallend!

Heb je twijfels over hoe je dit kunt aanpakken? Stuur gerust een mailtje naar jouw TRAINIAC-contactpersoon. Wij denken graag met jullie mee en kunnen helpen bij het formuleren en implementeren van een krachtige positionering voor jullie OR.

Marloes Kool ~ Trainer & Adviseur Medezeggenschap bij TRAINIAC

 

TRAINIAC is gespecialiseerd in OR trainingen, advies- en begeleidingstrajecten op maat en verhoogd daarmee de waarde van ondernemingsraden. Benieuwd wat we voor uw OR kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.

 

 

Wil je als nieuwe OR gelijk een goede start maken? Of ga je een OR oprichten?
Wij helpen je graag verder!

Contact
TRAINIAC