OR verkiezing in corona-tijd

De verkiezingstijd is een enerverende periode voor een OR

Campagne voeren en promoten waarom het zo leuk is om de in de OR te zitten zodat er voldoende kandidaten zijn om de nieuwe zittingstermijn in te gaan. Dit zorgt vaak voor meer aandacht voor het OR-werk en mensen worden hier enthousiast van. Wat als deze zittingstermijn in deze periode eindigt? Nu we allemaal midden in de coronacrisis zitten en er binnen de organisatie allerlei maatregelen gelden. Hoe hou je een OR verkiezing in corona-tijd? Wat mag en kun je doen als OR om je verkiezingen zo succesvol mogelijk te maken?

Om te starten, verkiezingen kunnen digitaal georganiseerd worden, er zijn online diverse tools te vinden die je hierin helpen. Er zijn ongetwijfeld ondernemingsraden die eraan gewend zijn om de verkiezingen en alles daaromheen digitaal te organiseren. Hier zal het feit dat we nu met coronamaatregelen te maken hebben hooguit wat improvisatie vragen.

Met enkele aanpassingen in de promotie, kunnen verkiezingen gewoon gehouden worden. Mocht deze mogelijkheid nog niet bestaan binnen de OR, kun je alsnog hiervoor kiezen. Dit vraagt o.a. een aanpassing in het reglement maar dit is zeker een goede mogelijkheid op dit moment.Zorgen de maatregelen er echter voor dat er nu geen zorgvuldige verkiezingen gehouden kunnen worden moet er een oplossing gezocht worden. Bij het beëindigen van de huidige termijn eindigt de formele bevoegdheid van de nu zittende OR en kunnen er geen rechtsgeldige besluiten genomen worden. Dat is een zeer onwenselijke situatie voor zowel de werkgever als de werknemers. Wat kun je het beste doen om dat te voorkomen?

Zittingstermijn verlengen geen optie

De organisatie van de verkiezingen staan vastgelegd in het OR reglement. De duur van de zittingstermijn staat ook in dit reglement. De voor de hand liggende oplossing zou zijn om de termijn te verlengen van drie naar vier jaar, probleem opgelost. Helaas staat de Wet op de Ondernemingsraden deze oplossing niet toe. Het aanpassen van de duur van de zittingstermijn kan, met toestemming van de bestuurder, maar is dan pas van toepassing op de volgende zittingsperiode. Dit biedt voor deze situatie helaas geen oplossing. Hoe hou je dan een OR verkiezing in corona-tijd?

Overbruggingsregeling

De beste oplossing voor deze situatie is om gezamenlijk met de andere belanghebbenden te komen tot een overbruggingsregeling. De belanghebbenden zijn in dit geval de medewerkers, de bestuurder en de vakbonden die lijsten aanleveren voor de verkiezingen.

De volgende zaken zijn goed om op te nemen in deze regeling:

  • De nu zittende OR-leden blijven in functie als OR-lid totdat er op zorgvuldige wijze verkiezingen georganiseerd kunnen worden.
  • Een schriftelijke verklaring van de bestuurder dat deze de huidige OR blijft erkennen, zodat de nog te nemen besluiten rechtsgeldig zijn.
  • Hoe wordt hierover gecommuniceerd naar de belanghebbenden.
  • Welke criteria zijn van belang om de verkiezingen te kunnen houden. Als dit helder is voor iedereen kan de verkiezing zo spoedig mogelijk georganiseerd worden, zodra aan de criteria voldaan is.

Belangrijk hierbij is dat alle belanghebbenden het besluit om de verkiezingen uit te stellen steunen en er geen bezwaren zijn. Indien een van de betrokken partijen de beslissing niet steunt, is het geen mogelijkheid de geldigheid van de OR te verlengen.

Gezamenlijk probleem

De verantwoordelijkheid voor het organiseren rust niet alleen bij de OR. Ook de bestuurder heeft hier een belangrijke rol in vanuit artikel 2 van de WOR. Probeer dan ook samen met de bestuurder tot de voor jullie beste oplossing te komen, zodat er op een goede manier verkiezingen kunnen plaatsvinden en de nieuwgekozen OR een nieuwe zittingstermijn in kan gaan.

 

Marc Kuipers,

Trainer / Adviseur Medezeggenschap

 

TRAINIAC is gespecialiseerd in OR trainingen, advies- en begeleidingstrajecten op maat en verhoogd daarmee de waarde van ondernemingsraden. Benieuwd wat we voor uw OR kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op. 

Wil je als nieuwe OR gelijk een goede start maken? Of ga je een OR oprichten?
Wij helpen je graag verder!

Contact
TRAINIAC