Ontwikkelingen in de cao’s in de ‘nadagen’ van corona

Een opwaartse lijn

Wat zijn de ontwikkelingen in de cao’s in de ‘nadagen’ van corona? De gemiddelde loonsverhoging afgesproken in cao’s, afgesloten in 2021 bedraagt, gezien tot en met juli, 1,9%. In juli bedroeg de gemiddelde loonsverhoging afgesproken in de afgesloten cao’s zelfs 2,3%. Hiermee lijkt een opwaartse lijn door te zetten. Dit meldt de AWVN, een van de belangrijkste werkgeversvereniging van ons land.

De Nederlandse economie herstelt zich in de meeste sectoren goed van de coronacrisis en dat is terug te zien in de loonontwikkeling. Het vertrouwen van werkgevers en werknemers loopt op en daarmee de loonafspraken. Het feit dat de vaccinatiegraad stijgt en de krapte op de arbeidsmarkt toeneemt helpt hier ook zeker bij.

De vraag die wij vanuit TRAINIAC hierbij hadden was:

hoe zit het met de afspraken over het thuiswerken en/of hybridewerken? Wat blijkt? In bijna 30% van de in 2021 afgesloten cao’s zijn afspraken gemaakt over thuiswerken. Er zijn echter wel veel verschillen in het soort afspraken die gemaakt zijn. Zo is er in zo’n 40 cao’s afgesloten in 2021, een thuiswerkvergoeding afgesproken. Deze zijn over het algemeen in lijn met de norm van het Nibud en bedraagt €2,- netto per dag of zijn iets hoger met zo’n €3,- netto per dag. Nu zegt een thuiswerkvergoeding natuurlijk niets over de mate waarin werknemers de mogelijkheid krijgen om thuis te werken. Het zegt enkel iets over de financiële afhandeling wanneer er sprake is van thuiswerken. Een werkgever die niet wil dat werknemers thuis werken wordt door een vergoeding niet extra gestimuleerd werknemers wel de mogelijkheid tot thuiswerken te geven. Daarnaast is het onduidelijk hoe de belastingdienst in de toekomst om zal gaan met dergelijke thuiswerkvergoedingen. Dit geeft veel onzekerheid en stimuleert het thuiswerken niet.

In een aantal cao’s zijn ook afspraken gemaakt over het structureel uitbreiden van de mogelijkheid om thuis te werken. Er kan dan bijvoorbeeld een bepaald deel van de arbeidsomvang per week thuisgewerkt worden. Dit geeft zowel werkgevers als werknemers de mogelijkheid om over het thuiswerken in gesprek te gaan en samen concrete afspraken te maken over de invulling.

De tijd zal het leren

Het is natuurlijk afwachten hoe essentieel thuiswerkregelingen worden in toekomstige cao’s. De verwachting is wel dat in bepaalde sectoren het thuiswerken een belangrijkere arbeidsvoorwaarde zal worden, dan in andere sectoren. Immers is niet iedere functie geschikt om thuis uit te voeren en zijn er ook veel werknemers die wel klaar zijn met het werken aan de keukentafel in een 2-kamer woning en niet kunnen wachten om weer volledig naar kantoor te gaan. De tijd zal het dus leren.

 

Wil je meer weten? Neem dan gerust even contact met ons op.

 

Wil je als nieuwe OR gelijk een goede start maken? Of ga je een OR oprichten?
Wij helpen je graag verder!

Contact
TRAINIAC