Omgevingswet: Kansen en Uitdagingen voor Ondernemingsraden

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet begin 2024 staan ondernemingsraden voor verschillende uitdagingen en kansen, vooral op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu.

De Omgevingswet biedt ondernemingsraden een gelegenheid om een verdere rol te spelen in de verbetering van onder meer de arbeidsomstandigheden binnen de organisatie.

 

Veiligheid en Gezondheid op de Werkplek

Een van de meest ingrijpende veranderingen betreft de integratie van vergunningprocedures. Voorheen vereisten verschillende milieu- en veiligheidsaspecten afzonderlijke vergunningen, maar onder de Omgevingswet worden deze gebundeld in één omgevingsvergunning. Dit stelt ondernemingsraden voor de taak om zich te verdiepen in de gecombineerde effecten van dergelijke vergunningen op de arbeidsomstandigheden. OR’en zouden inzicht moeten hebben in hoe deze veranderingen de werkplek kunnen beïnvloeden. Tevens zou het ervoor kunnen zorgen dat de bedrijfsvoering voldoet aan de normen.

De Omgevingswet legt ook sterk de nadruk op een gezonde en veilige leefomgeving. Voor ondernemingen betekent dit een scherpere focus op de arbeidsomstandigheden binnen het bedrijf. Een voorbeeld is dat de oude BRZO-regelgeving is geïntegreerd in een aantal besluiten van de omgevingswet en nu wordt aangeduid als Seveso-regelgeving.

Ondernemingsraden moeten proactief controleren of de werkplekken voldoen aan de nieuwe gezondheids- en veiligheidsnormen en dat de werknemers niet blootgesteld worden aan onnodige risico’s. Dit vraagt om een verdere samenwerking met de directie, veiligheidsmedewerkers en preventiemedewerkers en mogelijk ook externe experts om te garanderen dat alle voorschriften nageleefd worden.

 

Duurzaamheid en Milieu

Duurzaamheid is een ander cruciaal aspect dat in de Omgevingswet wordt benadrukt. Ondernemingsraden bij bijvoorbeeld gemeenten kunnen in gesprek gaan over de extra mogelijkheden die dit biedt, en de gevolgen voor de bedrijfsvoering. Ook binnen de private sector kunnen ondernemingsraden zich sterk maken voor duurzame initiatieven binnen de organisatie. Dit kan inhouden dat de OR gesprekken initieert over de milieueffecten van bedrijfsactiviteiten en pleit voor groene investeringen en duurzame bedrijfsvoering. Door een actieve rol te spelen, kunnen OR’en bijdragen aan een milieuvriendelijkere en gezondere werkplek.

 

Scholing en Training

Om deze nieuwe mogelijkheden te benutten, is het waardevol dat OR-leden hierover passende scholing en training ontvangen. Dit door onder andere een opvolgende training VGWM/ Arbeidsomstandigheden of duurzaamheid. Nu de wetgeving een aantal maanden van kracht is, is de verwachting dat organisaties en overige betrokkenen actief bezig zijn met de doorvertaling van de veranderde wetgeving. Dit is dus het moment om aan te haken als OR wanneer dat nog niet gebeurd is.

 

Conclusie: De Omgevingswet als Katalysator voor Verbetering

Kortom, de Omgevingswet biedt ondernemingsraden de kans om verschillende zaken opnieuw onder de aandacht te nemen en daarin bij te dragen aan de verbetering van de veiligheid, gezondheid en milieu binnen de organisatie. Door een proactieve houding aan te nemen en goed geïnformeerd te zijn, kunnen OR’en effectief bijdragen aan een duurzame en veilige werkplek. De Omgevingswet is niet alleen een uitdaging, maar ook een kans voor ondernemingsraden om positieve veranderingen te bewerkstelligen. Meer informatie hierover kun je opvragen via Peter@Trainiac.nl of bij uw eigen contactpersoon van TRAINIAC.

 

Peter Reinerink ~ Senior Trainer & Adviseur Medezeggenschap bij TRAINIAC

 

TRAINIAC is gespecialiseerd in OR trainingen, advies- en begeleidingstrajecten op maat en verhoogd daarmee de waarde van ondernemingsraden. Benieuwd wat we voor uw OR kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.

 

Voor meer informatie over trainingen of advies op maat, klik dan hier

De film is ook te zien op Youtube, via deze link

Wil je als nieuwe OR gelijk een goede start maken? Of ga je een OR oprichten?
Wij helpen je graag verder!

Contact
TRAINIAC