Milieubewust zijn als OR

Milieubewust zijn als OR. Het klimaat is niet eerder zo’n hot topic geweest als nu.

In het nieuws zien we wat er nodig is om de aangescherpte klimaatdoelen te halen, wat er moet gebeuren om minder afhankelijk te kunnen zijn van Rusland voor de energievoorziening, hoe we minder brandstof kunnen verbruiken vanwege de hoge brandstofprijzen en dat we de CO2 uitstoot moeten reduceren.

Al deze plannen hebben op ieder van ons effect en ook bedrijven zullen veranderingen moeten doorvoeren om deze doelen te halen en milieubewuster te zijn. Als milieubewuste ondernemingsraad een mooie gelegenheid om hieraan bij te dragen en mee te denken hoe dit het beste kan worden uitgevoerd in het bedrijf!

Het klimaat en de WOR

Het woord “klimaat” wordt niet gebruikt in de WOR maar wel wordt er in artikel 28 genoemd dat de OR een stimulerende taak heeft om de zorg van de onderneming voor het milieu te bevorderen. Als OR mag je hiervoor, als daar reden voor is, informatie vragen over dit onderwerp. Maak hier ook gebruik van het informatierecht uit artikel 31 lid 1 WOR, zonder informatie kan de OR ook niet meedenken/beslissen over dit onderwerp.

Als ondernemingsraad moet je er ook rekening mee houden dat als er door de bestuurder een belangrijke maatregel wordt ingevoerd die verband houdt met de zorg van milieu (artikel 25: eerste lid: onderdeel l) dat er ook een adviesaanvraag zal moeten komen.

Zo nodig kan je als OR een plan uitwerken in een voorstel en gebruik maken van het initiatiefrecht volgens artikel 23 lid 3 en dit formeel aan de bestuurder voorleggen.

Wat kan je als milieubewuste OR doen?

De ondernemingsraad kan een belangrijke rol spelen bij het stimuleren van duurzaam ondernemen. Er zijn talloze ideeën die ervoor kunnen zorgen dat het bedrijf milieubewuster wordt door te zoeken naar alternatieven of milieubewustzijn te vergroten. Bijvoorbeeld het in stand houden van het thuiswerken. Het thuiswerkadvies is dan wel komen te vervallen, ons kabinet wil hybride werken ook blijven stimuleren. Gelet op de voordelen van hybride werken, zoals minder CO2 uitstoot, filevorming en kostenbesparing met de brandstofprijzen kan het ook een milieubewuste keuze zijn.  Maar denk ook bijvoorbeeld aan een fietsplan, het aanbieden van een OV kaart, elektrisch rijden stimuleren door laadpalen, duurzaam bestek in de kantine of aan manieren om recyclen te promoten.

Naast dat de OR wettelijke bevoegdheden hiervoor heeft, staat de OR ook in direct contact met de medewerkers. Naast nieuwe ideeën in te brengen om milieubewuster en duurzamer te zijn, kan je als OR ook voor draagvlak zorgen binnen de organisatie.

Als OR kan je ook het goede voorbeeld geven aan de achterban om milieubewuster te werken; begin bij jezelf! Misschien kan de OR vaker online vergaderen om voor een korte meeting niet de auto in te hoeven stappen?  Documenten niet meer uitprinten? Met de OR per fiets naar het werk gaan? Herbruikbare mokken gebruiken in plaats van papieren bekers? Zo kan je met kleine initiatieven samen veel impact hebben op het milieu.

Wil je weten wat TRAINIAC allemaal te bieden heeft? Download onze brochure hier.

 

Wil je als nieuwe OR gelijk een goede start maken? Of ga je een OR oprichten?
Wij helpen je graag verder!

Contact
TRAINIAC