Makelaarsland aan het woord

Makelaarsland aan het woord

Makelaarsland is de grootste digitale makelaar in Nederland en sinds december 2021 hebben zij een ondernemingsraad van vijf leden. Wij lieten Makelaarsland aan het woord en stelden 5 vragen aan één van de directeuren, Gijs van Wijgerden, over hoe hij denkt over het hebben van een ondernemingsraad.  

1. Hoe ervaar je het hebben van een OR?

Makelaarsland aan het woord: Erg positief maar we zijn natuurlijk net gestart. Het is fijn dat je zaken kan afstemmen en kan klankborden bij een vertegenwoordiging van de medewerkers. Dat je toch zegt als directie, ik leg het toch even voor. Dat kunnen grote of kleine dingen zijn. Het is aan de andere kant ook even wennen, want je kunt nu geen besluit meer nemen zonder dat af te stemmen met de ondernemingsraad.

Een voorbeeld is een besluit wat wij moesten nemen over een aanpassing in de bonusregeling; namelijk van een jaarbonus naar een kwartaalbonus. Vorig jaar zouden we dat gewoon zelf beslissen maar dat hebben we nu toch voorgelegd aan de ondernemingsraad. Officieel heb je een OR en daar moet je dan toch even aan wennen. In de basis zijn we blij met de keuze. 

2. Wat is volgens jou de toegevoegde waarde van de OR?

Makelaarsland aan het woord: Voor mij zijn dat twee dingen. Ten eerste kan je zaken klankborden aan de OR waarbij de OR de stem van de medewerkers vertegenwoordigd. We zijn een bedrijf van 50 man en horen dus zelf ook veel maar het is wel leuk om te zien dat medewerkers nu de OR leden gaan benaderen voor bepaalde dingen die wij dan weer terugkrijgen van de OR. Ten tweede helpt het hebben van een OR bij het overbrengen van bepaalde boodschappen en beslissingen. Je kan dan toch zeggen dat je het afgestemd hebt met de OR die de boodschap/ beslissing dan ondersteund heeft.

We hadden vorige maand een kwartaal bijeenkomst en daar heeft de OR ook een praatje gehouden met: “Wie zijn we?” en “waar staan we voor? “Hier konden we meteen vermelden dat we nu overleggen met de OR over bepaalde zaken zoals de kwartaalbonus en dat we de aanbevelingen van hen hadden overgenomen. Dit werd goed ontvangen door de achterban, die haakten hierop meteen aan. Daarnaast waren er dingen benoemd in de overleggen met de OR, waar wij nog niet aan had gedacht. Dat maakt het effectiever en kwaliteit gaat omhoog. 

3. Eerder had je geen gesprek met de OR over bepaalde zaken en besluitvorming, hoe is het om de OR bij dit proces te betrekken?

Makelaarsland aan het woord: Het voordeel is dat we zaken kunnen afstemmen met de OR. We hebben bij de kwartaalbonus ook echt geluisterd naar de input die zij ons hebben gegeven en deze ook meegenomen in de besluitvorming. Het nadeel van zaken afstemmen is dat het vertragend kan werken. In de beginfase moesten we een aantal zaken sneller doorvoeren waar de afstemming met de OR vertragend werkte. Na goede afstemming ging het uiteindelijk goed.

Je zag dat we allemaal nog moeten leren en iedereen scherp moet blijven aangezien het voor iedereen een nieuwe rol is. Het is voor iedereen een leertraject. Ook voor ons als bestuurder. Sommige beslissingen krijgen nu een formelere kant en dat is bij een wat kleiner bedrijf zoals Makelaarsland wat onwennig want we zijn nog aan het aftasten wat de onderwerpen zijn waarvoor afstemming nodig is. We hebben gekozen voor een dialoog model waarbij we open alles bespreken ook als we ergens twijfel over hebben.  Wij spelen geen kiekeboe of spelen geen spel.  

4. Wat hoop je te bereiken dit aankomende jaar met de OR?

Makelaarsland aan het woord: Het is voor iedereen nog wennen en een leerproces. Wat we willen bereiken dit jaar is dat het een natuurlijk proces wordt waarin iedereen zijn of haar rol kan hebben.  Je bent met elkaar nog wat aan het onderzoeken. Je hebt processen en regels waar je rekening mee moet houden en elke keer samen bepalen waarvoor wel overleg, advies of instemming nodig is. Voor ons is het een startjaar en we willen leren en ontdekken. Samen kijken wat er werkt en niet werkt. Groeien naar een stukje volwassenheid die we samen zullen gaan creëren. 

5. Hoe heeft TRAINIAC jullie hierbij geholpen? 

Makelaarsland aan het woord: TRAINIAC heeft ons begeleid in het gehele proces. Van tevoren hebben er eerst gesprekken plaatsgevonden met de directie over onder andere de opzet, de planning en het reglement. Daarna hebben de directie en OR  samen een training gevolgd. Dat was een mooie combi. Wij, als directie zijn bij de aftrap en bij het einde geweest waardoor er meteen afspraken konden worden gemaakt met elkaar.  Lekker concreet en effectief. Wat ik erg krachtig vind is dat er een goed draaiboek ligt wat heel praktisch en concreet is. Dat is waar we naar op zoek waren, niet te ingewikkeld of te groot maken. Aan de slag gaan met een praktische tool werkt goed bij een klein MKB-bedrijf, Voor je het weet is het een lastig en complex traject, terwijl dat niet zo hoeft te zijn. 

Nog tips die je zou willen meegeven een bestuurders die net starten met een ondernemingsraad? 

Laat je goed begeleiden, het is een vakgebied wat je niet kent. Ga open het gesprek in met de OR en benoem daarbij je zorgen en wensen Onze wens was bijvoorbeeld om voor het dialoog model te gaan en transparant met elkaar om te gaan. Onze grootste zorg was dat het allemaal te formeel en groot zou worden. Je moet vooral niet bang zijn, je gaat het gewoon doen en als je ervoor kiest, kan je samen een mooi plan maken. 

Wil je als nieuwe OR gelijk een goede start maken? Of ga je een OR oprichten?
Wij helpen je graag verder!

Contact
TRAINIAC