Klant aan het woord: Gro-Up Kraamzorg

Wilma Bezemer, regiomanager bij Gro-Up Kraamzorg (voorheen Kraamzorg Rotterdam) aan het woord

Wie ben je en in welke OR zit je (hoe ziet deze eruit)?

Ik ben Wilma Bezemer, regiomanager bij Gro-Up Kraamzorg (voorheen Kraamzorg Rotterdam).

Al 25 jaar werkzaam bij kraamzorg. Begonnen als kraamverzorgende, doorgestoomd tot zorgconsulent en nu regiomanager.

Sinds najaar 2018 zit ik in de OR. Begonnen als lid. Een tijdje vicevoorzitter, vervangend secretaris en notulist geweest en sinds onze nieuwe termijn (voorjaar 2022) ben ik voorzitter.

De voornaamste reden om in de OR te gaan was om wat meer mee te kunnen denken over belangrijke zaken die spelen in het bedrijf. Een belangrijke rol te kunnen spelen voor je achterban en een goede schakel te kunnen zijn tussen directie en achterban.

De eerste termijn van mijn lidmaatschap in de OR was erg dynamisch. We moesten fuseren of overgenomen worden. De weg naar de uiteindelijke fusie toe heeft bijna 3 jaar geduurd.

Dit waren pittige jaren, waarin we dus ook niet toekwamen aan ‘gewone’ OR-zaken.

We hebben in deze periode ook veel ondersteuning van Trainiac gekregen en dit was erg waardevol!

In die jaren zijn we er opnieuw op gewezen dat communicatie erg belangrijk is. Communicatie vanuit directie naar OR en andersom, maar juist ook de communicatie naar de achterban.

Sinds voorjaar 2022 zijn we gefuseerd met gro-up. Een grote organisatie met meerdere domeinen.

Het voelt erg vertrouwd om daar onderdeel van te zijn, omdat we zo hartelijk zijn ontvangen.

Het betekent tegelijkertijd wel dat we in een nieuwe fase zouden stappen, met ook nog eens een nieuwe OR, die zeker niet rustiger zou worden dan de fusiejaren. En dat merken we. We zitten middenin de re-integratie. Dit betekent dat 2023 ons verschillende advies- of instemming- aanvragen brengt, maar ons ook uitdaagt om initiatiefvoorstellen te schrijven.

Op dit moment zijn wij een ‘losse’ OR naast de OR van Gro-Up. Twee leden van ons zitten óók in de OR van Gro-Up.

De tijd zal het leren of we apart blijven óf dat het op termijn 1 grote OR wordt.

In deze nieuwe fase proberen we ook weer meer zichtbaar te worden voor onze achterban.

En daar hebben we verschillende tips voor gekregen vanuit Trainiac 😊

Onze OR bestaat uit verschillende disciplines vanuit de organisatie. En dat voelt erg positief!

Wil je als nieuwe OR gelijk een goede start maken? Of ga je een OR oprichten?
Wij helpen je graag verder!

Contact
TRAINIAC