HELP, de voertaal is Engels!

De uitdagingen voor een OR in een internationale organisatie

Eén Europa, grenzen vervagen, grote internationalisering in het bedrijfsleven. Dit heeft tot gevolg dat steeds meer organisaties in Nederland werknemers hebben vanuit allerlei landen. Daarnaast zijn er meer en meer bedrijven met een niet-Nederlands sprekende bestuurder of zelfs helemaal geen bestuurder in Nederland. Welke uitdagingen biedt dat en hoe ga je daarmee om als ondernemingsraad. In dit artikel gaan we in op twee van deze uitdagingen, Engels als voertaal en besluitvorming buiten de landsgrenzen.

Voertaal Engels

Wanneer je in de ondernemingsraad zit van een internationale organisatie of te maken hebt met een niet-Nederlands sprekende bestuurder is de voertaal van de OR meestal Engels. Dit betekent vaak dat het een stuk ingewikkelder is om je goed uit te drukken. Zeker in een formeel overleg, waarbij het over belangrijke zaken gaat, niet zelden met ingewikkelde vaktaal.

We hebben allemaal Engels geleerd op school, maar de termen die in de WOR staan komen daar zeker niet aan de orde. Bij het schrijven van een advies of instemming is de juridische nuance erg belangrijk, maar doe dat maar eens in een ‘vreemde’ taal. Dit heeft tot gevolg dat deze OR’en voor nog grotere uitdagingen komen te staan dan ze normaal gesproken al staan.

Een grote hulp is in elk geval de Engelse versie van de wet op ondernemingsraden en het voorbeeldreglement die te downloaden zijn op de website van de SER. Dit helpt in elk geval met het vinden van de juiste vaktermen. Helaas is de Engelse vertaling van de wet zeer summier en is er niets te vinden over de toepassing van de wet.

Hoe kun je er als Engelssprekende OR nou voor zorgen dat de toepassing van de wet voor iedereen duidelijk is? Gelukkig verandert er op het gebied van scholing ook veel en zijn er steeds meer trainingen beschikbaar speciaal gericht op OR’en met de Engelse voertaal. Dit betekent dat ook deze OR’en eindelijk goed gebruik kunnen maken van hun scholingsrecht en op het niveau komen dat ze het overleg met de bestuurder op gelijkwaardig niveau in kunnen gaan.

Besluitvorming buiten Nederland

Naast de voertaal is er een andere, misschien nog wel grotere, uitdaging voor OR’en in een internationale organisatie. De aanvraag waarbij het voorgenomen besluit geen ‘Nederlands’ besluit is.  De grootste valkuil hierbij is dat de medezeggenschap niet meer (goed) plaats kan vinden, omdat de WOR-bestuurder niet of nauwelijks zeggenschap heeft bij dit besluit. Hoewel de WOR nog weinig inzoomt op deze situatie is er gelukkig steeds meer jurisprudentie bekend over dit onderwerp.

Hierbij vallen een aantal zaken op. Ten eerste blijkt duidelijk dat de bestuurder verantwoordelijk is voor de juiste toepassing van de medezeggenschap en zich niet kan en mag verschuilen achter het feit dat het besluit niet in Nederland genomen is.

Ten tweede valt op dat er bij het adviesrecht paralellen te trekken zijn met het primaat van de politiek. In de zin dat de grootste invloed van de OR vooral zit in de gevolgen voor, en maatregelen met betrekking tot, de werknemers.

Het derde wat opvalt is dat het instemmingsrecht juist niet te leiden heeft onder de situatie. Er zijn legio voorbeelden waar de nieuwe mondiale regeling niet in Nederland geldt, omdat de OR goede argumenten had om hier niet mee in te stemmen.

Tips

Wat kun je doen als OR om deze uitdagingen zo goed mogelijk aan te pakken?

De eerste uitdaging is communiceren in het Engels, waar de juridische taal uit de WOR in het Nederlands vaak al moeilijk genoeg is. Zorg er als OR voor dat je scholing en advisering in het Engels krijgt. Zo word je wegwijs in het gebruik van de termen in het Engels. Ook leer je als OR om formele stukken zoals adviezen in het Engels juridisch dichtgetimmerd te schrijven.

Heeft de OR wel Nederlands als voertaal, maar de bestuurder niet? Schrijf dan eerst de stukken in het Nederlands, zodat er precies staat wat de OR bedoelt. Vertaal de stukken daarna pas in het Engels, zo zie je niks over het hoofd. Laat indien nodig de stukken nog controleren door iemand met goede kennis van het Engels.

Wat daarbij raadzaam kan zijn is opnemen in het convenant dat de Nederlandse versie bij vertaalfouten leidend is.

Wat betreft de uitdagingen bij internationale besluitvorming zijn een aantal zaken zeer aan te bevelen voor OR’en. Bespreek met je bestuurder, en leg zo nodig vast in het convenant, wat de OR van hem/haar nodig heeft om de medezeggenschap goed toe te passen. Uitnodigen van de internationale bestuurder bij een artikel 24 overleg of een (online) scholing kan ook enorm bijdragen. Het helpt als ook internationaal beter bekend wordt dat de OR geen hinderlijke Nederlandse hobbel in het proces is. De OR kan juist een grote toegevoegde waarde hebben om (meer) draagvlak voor besluitvorming te krijgen.

In bepaalde situaties kan je als OR ook samen met je bestuurder een front vormen om de Nederlandse belangen te behartigen. Een aangesteld bestuurder moet tenslotte het beleid uitvoeren, maar kan een OR gebruiken om voor Nederland slechte besluiten tegen te houden. Bij deze in de praktijk vaak voorkomende situaties is er echt sprake van een goede samenwerking.

Kortom, zoek de samenwerking en maak goede afspraken.

Zit je in een OR waarop dit van toepassing is? Heb je nog andere zaken waar je als OR tegen aan loopt? Neem dan gerust contact met ons op.

De tips op een rij:

  • Leg afspraken vast in het convenant:
  • Welke taal is leidend;
  • Rol bestuurder om zorg te dragen voor medezeggenschap;
  • Maak kennis met de internationale bestuurder en leg uit wat een OR is en doet.

Marc Kuipers ~ Senior Trainer & Adviseur Medezeggenschap bij TRAINIAC en gespecialiseerd in Engelstalige OR trainingen

 

TRAINIAC is gespecialiseerd in OR trainingen, advies- en begeleidingstrajecten op maat en verhoogd daarmee de waarde van ondernemingsraden. Benieuwd wat we voor uw OR kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.

 

Wil je als nieuwe OR gelijk een goede start maken? Of ga je een OR oprichten?
Wij helpen je graag verder!

Contact
TRAINIAC