Grensoverschrijdend gedrag en de OR

Een schuine opmerking, een dickpic of zelfs aanranding. Wat valt er onder grensoverschrijdend gedrag en hoe gaat je organisatie ermee om? Is er preventief beleid, een protocol, een duidelijke procedure om misstanden te melden of niets van dat alles? Menig OR is als gevolg van de recente ontwikkelingen bezig om de eigen organisatie op dit vlak onder de loep te nemen!

Een vertrouwenspersoon bij grensoverschrijdend gedrag

Na de rel rondom The Voice of Holland houdt ook Marc Overmars de krantenartikelen bezet. John de Mol verklaarde dat hij had gehoopt dat de slachtoffers zich eerder hadden gemeld. Daarvoor kreeg hij de wind van voren. Bij Ajax kwam een oproep van algemeen directeur Van der Sar om ongepast gedrag te melden bij de verschillende vertrouwenspersonen. Uit beide gevallen blijkt dat alleen het hebben van een vertrouwenspersoon vaak niet voldoende is.

Een regeling vertrouwenspersoon is instemmingsplichtig vanuit art 27 lid 1 sub d: een regeling op het gebied van arbeidsomstandigheden, ziekteverzuim en re-integratie. Vaak wordt hierin gesproken over de keuze of er een intern of extern vertrouwenspersoon wordt aangewezen, en wat de werkwijze van deze persoon zal zijn. Er is wellicht meer deskundigheid en onafhankelijkheid bij een extern contactpersoon. De grotere toegankelijkheid van een intern vertrouwenspersoon, maakt echter dat hier steeds vaker voor wordt gekozen. De combinatie van een extern vertrouwenspersoon, met een vrouwelijke én mannelijke intern vertrouwenspersoon is steeds vaker de uitkomst van de overweging.

Maak duidelijke afspraken over gedragsregels

Inmiddels blijkt dat het afstemmen van op welke manier en hoe vaak de vertrouwenspersoon en zijn of haar functie wordt gecommuniceerd binnen de organisatie een welkome toevoeging is. Daarnaast is het aan te raden om preventief beleid op te stellen in samenwerking met de preventiemedewerker. Duidelijke afspraken over gedragsregels en dit actief te communiceren draagt hieraan bij.

Heb je vragen of wil je als OR ook met dit onderwerp aan de slag? Neem dan contact op met Peter Reinerink via peter@trainiac.nl.

Wil je als nieuwe OR gelijk een goede start maken? Of ga je een OR oprichten?
Wij helpen je graag verder!

Contact
TRAINIAC