Goede afspraken moet je vastleggen

Sinds 1 januari van dit jaar zijn in de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) een aantal wijzigingen doorgevoerd.

Deze wijzigingen waren onderdeel van het wetsvoorstel voor de Verzamelwet SZW 2022. Concreet betekent dit voor ondernemingsraden dat er een wijziging is in het actief en passief kiesrecht en in het feit dat er geen meerderheid voor OR leden meer nodig is in een commissie.

Afspraken vastleggen in een convenant

Van de adviezen die gedaan zijn voor het voorstel voor de wetswijziging zijn een aantal niet overgenomen. Eén daarvan is de verplichting tot het opstellen van een convenant, omdat deze mogelijkheid door de WOR al voldoende geboden wordt volgens de minister.

In artikel 32 van de WOR staat dat de bevoegdheden van de ondernemingsraad kunnen worden uitgebreid in een ondernemingsovereenkomst (convenant) tussen OR en bestuurder. 

In de praktijk merken wij echter dat maar weinig ondernemingsraden een convenant hebben. Vaak is ook niet helemaal duidelijk wat daar dan in hoort te staan. Een enkele keer is er wel een convenant, maar staat daar enkel een samenvatting van de WOR in plaats van extra bevoegdheden.

Waarom afspraken vastleggen in een convenant?

Er zijn meerdere redenen waarom het aan te raden is om een convenant te hebben. Hieronder de voornaamste:

  1. De WOR is een wet die van toepassing is op alle ondernemingen met ten minste 50 werknemers. Dat zijn er nogal wat en de verschillen tussen bijvoorbeeld een familiebedrijf met 60 werknemers en een multinational met duizenden medewerkers zijn enorm. Dit heeft als gevolg dat de WOR weinig zaken concreet definieert. Er is veel ruimte voor interpretatie en invulling om het zo veel als mogelijk toepasbaar te maken op de eigen praktijk. Afspraken over deze zaken kun je vastleggen in het convenant. Daarbij kun je bijvoorbeeld denken aan een verduidelijking van het recht op faciliteiten, materiële voorzieningen, uren, scholing etc.
  2. Artikel 27 is een limitatieve opsomming van instemmingplichtige regelingen. Er zijn ook nog veel personele regelingen die niet in deze opsomming staan, maar waarvan de bestuurder het waarschijnlijk wel prettig vindt deze met instemming van de OR te wijzigen. Om afspraken omtrent de zogenaamde bovenwettelijk toegekende rechten te borgen moet je ze vastleggen. Dit doe je in het convenant.
  3. Misschien heb je met je OR hele goede mondelinge afspraken met je huidige bestuurder, maar bij een bestuurderswissel is het geen garantie dat deze nieuwe bestuurder op de hoogte is van die afspraken. Het is om die raden altijd aan te raden om de afspraken die je maakt schriftelijk vast te leggen.

Praktisch

Ondanks dat het dus niet wettelijk verplicht is om een convenant op te stellen biedt de WOR inderdaad al de ruimte om dit te doen. Heb je nog geen convenant? Het is nooit te laat om hiermee te beginnen. Stel bijvoorbeeld een conceptvoorstel op, ga in gesprek met je bestuurder en borg de goede afspraken die je al hebt of wilt maken. 

Wil je tips en of hulp hierbij? Neem contact op met Marc Kuipers.

Meer tips krijg je tijdens het volgen van één van onze trainingen, klik dan hier

Wil je als nieuwe OR gelijk een goede start maken? Of ga je een OR oprichten?
Wij helpen je graag verder!

Contact
TRAINIAC