Een veilige werkomgeving: Cruciaal voor succes

De afgelopen week ben ik verschillende keren geconfronteerd met het belang van sociale veiligheid binnen organisaties en het proces van de ondernemingsraad.

Soms op een goede manier en een aantal keren ook met de negatieve effecten van het ontbreken hiervan. Veelal bleek dit symptomatisch voor de (economische) staat van de organisatie. Of het een van het ander afhangt is wellicht een oude bewering, maar zeker is dat een veilige werkomgeving bijdraagt aan een succesvolle organisatie op de lange termijn!

 

Veilig?

Een veilige werkomgeving is meer dan alleen fysieke veiligheid; het omvat ook sociale veiligheid. Een omgeving waarin iedereen open is voor het delen van meningen en waar men zich vrij voelt om dat te doen, vormt een belangrijk onderdeel van sociale veiligheid. Hierdoor voelen medewerkers zich gewaardeerd, gerespecteerd en ondersteund, wat niet alleen hun welzijn bevordert, maar ook de productiviteit en het behoud van talent. Voor leden van de ondernemingsraad (OR) is met name de mogelijkheid om een eerlijke mening te geven van onschatbare waarde, aangezien zij een cruciale rol spelen in het bewaken van een dergelijke omgeving.

 

De rol van de OR

De OR fungeert als een brug tussen werknemers en het management. Ze vertegenwoordigen het personeel en zijn een belangrijke schakel in het communicatieproces binnen de organisatie. Door regelmatig overleg en feedbackmechanismen te faciliteren, kan de OR niet alleen de stem van de werknemers laten horen, maar ook zelf een eerlijke mening geven, wat bijdraagt aan het creëren van een sociaal veilige werkomgeving.

 

Adviseren en faciliteren voor sociale veiligheid

Een van de taken van de OR is het adviseren van directie/ bestuurders over arbeidsomstandigheden, arbeidsvoorwaarden en personeelsbeleid. Door actief betrokken te zijn bij het opstellen en evalueren van beleid, met betrekking tot sociale veiligheid, kan de OR ervoor zorgen dat de behoeften en zorgen van werknemers worden erkend en aangepakt, terwijl zij zelf ook vrij zijn om eerlijk hun mening te geven. Een meer actievere rol heeft de OR wanneer het mag instemmen met de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) en het bijbehorende Plan van Aanpak (of Arbo-jaarplan). Het risico PSA (Psycho sociale Arbeidsbelasting) behelst ook de sociale veiligheid en het passende beleid dient in het Plan van Aanpak naar voren te komen. Het is aan de OR om te bepalen of het kan instemmen met de inschatting van het risico en de voorgestelde beleidsmaatregelen.

 

Conflictoplossing en preventie van ongewenst gedrag

Daarnaast kan de OR een rol spelen bij het oplossen van conflicten en het voorkomen van ongewenst gedrag op de werkvloer, zoals pesten, discriminatie en intimidatie. Door het promoten van respectvolle communicatie en het bieden van ondersteuning aan werknemers die zich in een kwetsbare positie bevinden, kan de OR bijdragen aan het creëren van een veilige en inclusieve werkomgeving voor iedereen, terwijl zij zelf ook profiteren van de mogelijkheid om eerlijk hun mening te uiten.

 

Kortom

Een sociaal veilige werkomgeving, waarin iedereen open kan zijn over zijn of haar mening, is essentieel voor het welzijn en de prestaties van werknemers. Tevens heeft de OR een belangrijke rol te spelen bij het waarborgen van deze omgeving. Voor leden van de OR is het hebben van de mogelijkheid om eerlijk hun mening te geven niet alleen van onschatbare waarde voor henzelf, maar ook voor het bevorderen van een cultuur van openheid en vertrouwen binnen de organisatie. Dit kan zowel binnen de verschillende overlegmomenten op basis van het goede gesprek, maar ook via het instemmingsrecht op de RI&E en het bijbehorende Plan van Aanpak.

Wil je meer weten over dit onderwerp, neem dan even contact met ons op.

Peter Reinerink ~ Trainer & Adviseur Medezeggenschap bij TRAINIAC

 

TRAINIAC is gespecialiseerd in OR trainingen, advies- en begeleidingstrajecten op maat en verhoogd daarmee de waarde van ondernemingsraden. Benieuwd wat we voor uw OR kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.

Wil je als nieuwe OR gelijk een goede start maken? Of ga je een OR oprichten?
Wij helpen je graag verder!

Contact
TRAINIAC