DEMING in de ondernemingsraad

In de wereld van procesevaluatie wordt vaak gewezen naar de Deming-cirkel, waarin de stadia van Plan, Do, Check en Act in een cyclische beweging samenkomen.

 

Dit model laat zijn meerwaarde ook zien in de samenwerking tussen de ondernemingsraad (OR) en de bestuurder. Het benadrukt dat leerprocessen en groei nooit ophouden. Er zijn altijd kansen om de samenwerking te verbeteren en te verfijnen. Dus, laten we de Deming-cirkel toepassen op jullie samenwerking. DEMING in de ondernemingsraad

Plan: Voorbereiden

In de eerste fase, ‘Plan’, werken jullie samen aan de blauwdruk van jullie samenwerking. Hier bespreken jullie hoe de gewenste samenwerking eruit moet zien, afhankelijk van de doelen die de OR wil bereiken. Het is van belang om deze doelen helder te definiëren voordat de actie begint. Het jaarplan fungeert als de gids, waarin wordt vastgelegd wanneer de OR en de bestuurder samenkomen, welke informatie wordt gedeeld en wanneer de OR-training plaatsvindt. Idealiter zijn ook de bekende besluiten in voorbereiding hierin opgenomen. Aanvullend stellen jullie werkafspraken op, eventueel in de vorm van een convenant, waarin staat hoe de OR betrokken wordt bij de besluitvorming binnen de onderneming. Het idee van deze fase is ‘liever voorkomen dan genezen’.

Do: Uitvoeren

Na het opstellen van het jaarplan en het maken van de afspraken gaan jullie van start met de uitvoering. Het jaarplan fungeert als jullie actieplan, maar ondanks de grondige planning zullen onverwachte situaties zich voordoen. Dit kunnen ad hoc advies of instemmingverzoeken vanuit het bestuur zijn, maar ook belangrijke signalen vanuit de achterban. Hierdoor zul je het plan toch moeten aanpassen.

Check: Reflectie

In de ‘Check’ fase nemen jullie even de tijd om terug te kijken op jullie samenwerking. Hebben de geplande acties en afspraken uit het jaarplan jullie geholpen om de OR-doelen te bereiken? Was de samenwerking constructief en bevredigend voor beide partijen? De OR-training is hier het aangewezen moment voor. Ook de bestuurder kan hierbij aansluiten voor een gezamenlijke evaluatie.

Act: Verbeteringen Aanbrengen

De inzichten die jullie opdoen tijdens de ‘Check’ fase vormen de basis voor verbeteringen in de ‘Act’ fase. Hebben jullie bijvoorbeeld gemerkt dat bepaalde informatie ontbrak, zoals het verslag van de vertrouwenspersoon, die in het jaarplan kan worden opgenomen? Zijn er aanvullende afspraken nodig over hoe de OR en de bestuurder kunnen vaststellen of een besluit adviesplichtig is? Neem de maatregelen die nodig zijn om ervoor te zorgen dat jullie OR-doelen alsnog behaald gaan worden.

Wanneer het jaar ten einde loopt en het jaarplan is doorlopen, begint het planningsproces opnieuw. Je zult merken dat het elke keer wel een stuk sneller en soepeler zal gaan. Loop je er toch op vast of zoek je handvatten om hier mee aan de slag te gaan? Wij helpen hier graag bij!

 

Marloes Kool ~ Trainer & Adviseur Medezeggenschap bij TRAINIAC

 

TRAINIAC is gespecialiseerd in OR trainingen, advies- en begeleidingstrajecten op maat en verhoogd daarmee de waarde van ondernemingsraden. Benieuwd wat we voor uw OR kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.

Wil je als nieuwe OR gelijk een goede start maken? Of ga je een OR oprichten?
Wij helpen je graag verder!

Contact
TRAINIAC