De ondernemingsraad en SDG

Je leest steeds vaker over de Sustainable Development Goals (SDG).

Dit zijn de door alle leden van de VN aangenomen Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen om in 2030 een duurzame wereld voor iedereen te bereiken.

 

In de afbeelding hieronder zie je de 17 doelen:

SDG - Sustainable Development Goals

 

Artikel 24 overleg

Als ondernemingsraad kun je een belangrijke rol spelen in het tot stand komen van deze doelen bij jou in de organisatie.

Wellicht zit je hier als OR al bovenop, maar als dit niet het geval is leent dit onderwerp zich uitstekend voor een artikel 24 overleg. Dit is een uitstekend startpunt om te bespreken welke doelen jouw organisatie zichzelf stelt, wat komt daarbij kijken en hoe gaan de vorderingen?

Kijkend naar bovenstaande 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen zal voor een OR de focus voornamelijk gaan naar nummer 8 (eerlijk werk en economische groei), maar ook doelstelling 12 (verantwoorde consumptie en productie) biedt wellicht aanknopingspunten om mee aan de slag te gaan in de organisatie. Wellicht zijn er zelfs uit de andere nog punten te halen die raakvlakken hebben met de sector of organisatie waar je in zit.

 

Doel 8, eerlijk werk en economische groei

Dit doel gaat over het bevorderen van aanhoudende, inclusieve en duurzame economische groei, volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen. Van de tien genoemde subdoelen zullen er ongetwijfeld een of meer relevant zijn voor jullie organisatie. Bijvoorbeeld:

8.5 Tegen 2030 komen tot een volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor alle vrouwen en mannen, ook voor jonge mensen en personen met een handicap, alsook een gelijk loon voor werk van gelijke waarde.

8.8 De arbeidsrechten beschermen en veilige en gezonde werkomgevingen bevorderen voor alle werknemers, met inbegrip van migrerende werknemers, in het bijzonder vrouwelijke migranten, en zij die zich in precaire werkomstandigheden bevinden.

 

Doel 12, verantwoorde consumptie en productie

Een aantal van de genoemde punten bij deze doelstelling zullen, zeker in bepaalde sectoren, van toepassing kunnen zijn op de organisatie waar jullie de OR van zijn:

12.2  Tegen 2030 het duurzame beheer en het efficiënte gebruik van natuurlijke hulpbronnen realiseren.

12.4  Tegen 2020 komen tot een milieuvriendelijk beheer van chemicaliën en van alle afval gedurende hun hele levenscyclus, in overeenstemming met afgesproken internationale kaderovereenkomsten, en de uitstoot aanzienlijk beperken in lucht, water en bodem om hun negatieve invloeden op de menselijke gezondheid en het milieu zoveel mogelijk te beperken.

12.5  Tegen 2030 de afvalproductie aanzienlijk beperken via preventie, vermindering, recyclage en hergebruik.

12.6  Bedrijven aanmoedigen, in het bijzonder grote en transnationale bedrijven, om duurzame praktijken aan te nemen en duurzaamheidsinformatie te integreren in hun rapporteringscyclus.

 

Adviesrecht, stimulerende taak en initiatiefrecht

Welke handvatten heb je dan als OR naast het artikel 24 overleg? Uit artikel 25 lid 1.l volgt dat een bestuurder zijn ondernemingsraad om advies dient te vragen bij het treffen van een belangrijke maatregel in verband met de zorg van de onderneming voor het milieu. Daarnaast heb je als ondernemingsraad vanuit artikel 28 al de verantwoordelijkheid om veel van de hierboven genoemde onderwerpen te stimuleren in de organisatie. Dit kan zelfs nog wat krachtiger weggezet worden door dit als initiatiefvoorstel in te dienen. Kortom, vanuit de WOR is er genoeg om ook als OR te proberen een steentje bij te dragen in het bereiken van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen. Kijk voor meer informatie op de website: www.sdgnederland.nl of neem contact op met een van onze trainers.

 

Marc Kuipers – Trainer & Adviseur Medezeggenschap bij TRAINIAC

 

TRAINIAC is gespecialiseerd in OR trainingen, advies- en begeleidingstrajecten op maat en verhoogd daarmee de waarde van ondernemingsraden. Benieuwd wat we voor uw OR kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.

Wil je als nieuwe OR gelijk een goede start maken? Of ga je een OR oprichten?
Wij helpen je graag verder!

Contact
TRAINIAC