Vaccineren op de werkvloer

Vaccineren

Begin komend jaar zijn waarschijnlijk de eerste coronavaccins beschikbaar. Hoopvol volgen we het nieuws over het vaccin, want we willen graag een lichtpuntje aan het eind van deze winterse corona tunnel. Maar als het zover is, hoe gaat dit dan in zijn werk? Hoe gaan werkgevers hiermee om? Een nieuw onderwerp dat ongetwijfeld veel discussie zal geven op de werkvloer en daarbuiten.

Verplicht vaccineren?

De discussie is al druk gaande wie er als eerste de vaccins kunnen krijgen, en hierbij zal de focus liggen op mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijkend naar mensen in het werk zal het uitkomen bij werknemers met een cruciaal beroep en werknemers die het hoogste risico lopen om besmet te raken. Iedereen kijkt uit naar de komst van het vaccin, toch zijn velen ook kritisch naar de bijwerkingen en staan niet te springen om als eerste er gebruik te maken van het vaccin.
De overheid kan mensen niet verplichten zich te laten vaccineren. Dit is in strijd met de grondwet en de vrijheid die men heeft om zelf te bepalen wat er met je lichaam gebeurt. Dit verbod geld minder specifiek voor werkgevers, aangezien er een andere relatie is. Toch geldt dat een werkgever zijn medewerkers niet kan verplichten zich te laten vaccineren (op de werkvloer). Dit mag de werkgever dus ook niet gebruiken als reden voor ontslag.

Wel kan een werkgever vragen aan zijn medewerkers om dit te doen, om de veiligheid op de werkvloer te verhogen. Ook kan het een voorwaarden zijn voor het beoefenen van een bepaalde functie. De werkgever heeft een zorgplicht om risico’s zoveel mogelijk te beperken binnen het redelijke. Hierbij is een belangrijke afweging hoe groot het risico is en de kans dat het voorkomt. Het is dus te verwachten dat werkgevers de vaccinatie zullen aanraden en zeker in cruciale beroepen nadrukkelijk zullen vragen aan medewerkers zicht te laten vaccineren.

Vragen staat vrij, aanbieden ook

Het staat werkgevers vrij werknemers te vragen om zich te laten vaccineren. De medewerker mag dit zelf bepalen en vaccineren valt duidelijk in de privésfeer. Toch kan dit in de praktijk lastig zijn, zeker wanneer de werkgever bijvoorbeeld actief vaccinaties gaat aanbieden. De sociale druk die een medewerker voelt, kan tot andere uitkomsten leiden. Dit gezien de afhankelijke relatie die de medewerkers heeft t.o.v. werkgever. Let er wel op dat de werkgever niet mag bijhouden wie gebruik maakt van de vaccinatie, dit kan alleen de bedrijfsarts. Vaccineren op de werkvloer

Onderdeel van selectie voor functie

Wanneer de functie een bepaalde vaccinatie vereist, mag een werkgever dit gebruiken bij selectie van medewerkers. Hierbij is dus wel belangrijk dat de eis noodzakelijk is voor de uitvoer van het werk. Bij de meeste functies zal het gezien worden als inbreuk op privacy en medische gegevens. Hoe de richtlijnen bij het corona virus zullen zijn, zal de tijd leren.

Rol als OR

Zoals met veel onderwerpen rondom coronabeleid, kan ook de wijze waarop de werkgever omgaat met vaccineren, onderdeel zijn van het arbobeleid. Mocht je werkgever hier dus mee aan de slag gaan, is dit instemmingsplichtig volgens artikel 27 WOR voor de ondernemingsraad. Ook is het uiteraard van belang dat je de sociale druk rondom vaccineren in de gaten te houden op de werkvloer.

Nikki van Zunderd
Trainer & Adviseur Medezeggenschap|Team Manager

 

TRAINIAC is gespecialiseerd in OR trainingen, advies- en begeleidingstrajecten op maat en verhoogd daarmee de waarde van ondernemingsraden. Benieuwd wat we voor uw OR kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op. 

Wil je als nieuwe OR gelijk een goede start maken? Of ga je een OR oprichten?
Wij helpen je graag verder!

Contact
TRAINIAC