Training Instemmingsrecht bij personele regelingen

Training Instemmingsrecht bij personele regelingen voor de Ondernemingsraad

De ondernemingsraad heeft instemmingsrecht bij wijziging, vaststelling of intrekking van een aantal personele regelingen. Dit instemmingsrecht staat beschreven in artikel 27 van de Wet op de Ondernemingsraden. In de training Instemmingsrecht bij personele regelingen voor de Ondernemingsraad gaan we in op de rol die de OR heeft bij verschillende personele regelingen. Hierbij kan je denken aan o.a. regelingen op het gebied van de arbeidsomstandigheden, personeelsbeoordeling, opleidingsbeleid, de verzuimregeling, maar ook wijziging of vaststellingen van het belonings- of een functiewaarderingssysteem.

In de training Instemmingsrecht bij personele regelingen voor de Ondernemingsraad van een dagdeel wordt de ondernemingsraad meegenomen in de procedure en de praktijk van het instemmingsrecht bij deze personele regelingen. We kijken naar welke personele regelingen onder het instemmingsrecht vallen, de instemmingsprocedure, de rol van de OR in deze procedure en de verwachtingen die de OR mag hebben richting de bestuurder in het instemmingstraject. Daarnaast gaan we in op (bij voorkeur eigen) instemmingsaanvragen en bespreken de eventuele knelpunten en resultaten. We kijken hoe je als OR het besluit op de instemmingsaanvraag formuleert. Ofwel, hoe bouw je een besluit op dat een toegevoegde waarde heeft bij voor de organisatie en de werknemers. We gaan in op jurisprudentie waaruit de do’s en don’ts in het instemmingsrecht naar voren komen. Zo leert de OR op een praktische manier om te gaan met het instemmingsrecht.

Inhoud van de training:

  • Wat is het instemmingsrecht?
  • Mijn welke personele regelingen heb je als ondernemingsraad instemmingsrecht?
  • De procedure van het instemmingsrecht
  • Het instemmingsrecht de (eigen) praktijk
  • De toegevoegde waarde van het besluit van de OR
  • Het schrijven van het besluit
  • Jurisprudentie

Naast de Training Instemmingsrecht bij personele regelingen voor de Ondernemingsraad bieden wij ook advies en begeleiding bij lopende instemmingsverzoeken. Voor meer informatie check onze website.

TRAINIAC