Instemmingsrecht Ondernemingsraad

Tijdsduur: op afspraak

Instemmingsrecht Ondernemingsraad

Het instemmingsrecht van de ondernemingsraad gaat vaak over complexe onderwerpen zoals arbeidstijdenregeling, pensioenregeling of beloningssysteem. Hoe pak je dit als OR nu goed aan? Wat doe je wanneer er een onvolledige aanvraag binnengekomen is? Of als er al uitvoering wordt gegeven aan het voorgenomen besluit? Hoe voorkom je dat er zaken over het hoofd worden gezien? Met begeleiding van een ervaren adviseur bij een instemmingsaanvraag, wordt ervoor gezorgd dat de procedure wordt gevolgd zoals beschreven in artikel 27 WOR en je als OR een weloverwogen reactie kunt geven.

Het traject: Instemmingsrecht van de Ondernemingsraad

Voordat de begeleiding van jullie OR start, vindt er een intake plaats met de OR of een afvaardiging. Dit gebeurt met een ervaren adviseur uit ons team. De adviseur wordt geïnformeerd over de situatie, leest de instemmingsaanvraag en de verwachtingen die jullie als OR hebben worden besproken. Op basis van de intake maakt de adviseur een inschatting van de tijd die besteed zal worden aan de begeleiding. Deze inschatting hangt af van diverse factoren, zoals de aangeleverde informatie en de complexiteit van de aanvraag. Het kan ook zijn dat er geen instemming is gevraagd voor een onderwerp, in dit geval helpt de adviseur de bestuurder op de juiste wijze hierover te informeren en een passende oplossing te vinden, bijvoorbeeld door een nietigverklaring op te stellen.

Behandeling van de instemmingsaanvraag

De adviseur neemt de aanvraag uitgebreid door en zal aangeven waar eventuele aanvullingen nodig zijn. Dit kan zijn in de geschreven aanvraag, of in aanvullende informatie die de bestuurder heeft gedeeld. Tijdens een (telefonisch/online) overleg met de OR wordt een eerste beeld geschetst van de situatie. Hierin wordt helder welke informatie beschikbaar is, welke informatie eventueel nog nodig is en er worden mogelijke vragen opgesteld voor de bestuurder. Onderdeel van de procedure volgens art. 27 WOR, is een overlegvergadering met de bestuurder. Het is mogelijk dat de adviseur aansluit bij deze vergadering.

Mening vormen

Wanneer alle informatie duidelijk is en jullie als OR een volledig beeld hebben van de verandering en de mogelijke consequenties, wordt jullie mening gevormd als OR. Uiteraard helpt de adviseur om aan te geven wat gebruikelijk is in de situatie, maar uiteindelijk vorm je als OR zelf een mening. Jullie zijn immers de expert op gebied van de eigen situatie en personeel.

Instemmingsrecht van de Ondernemingsraad afronden

Als afsluiting van het traject stel je als OR in samenwerking met de adviseur een weloverwogen reactie op. De bestuurder kan een voorgenomen besluit dat valt onder het instemmingsrecht volgens art. 27 WOR alleen uitvoeren met instemming van de OR. Het is daarmee zaak dat je als OR een goede afweging maakt en een reactie schrijft dat ook past binnen het juridische kader.

 

"Goed en snel, wat wil je nog meer? De ondersteuning van Marc is erg prettig en professioneel"
Sybren Hennekens
OR-lid Gemeente Stichtse Vecht

TRAINIAC