Training “Crisis voor de Ondernemingsraad”

Tijdsduur: 1 dag

Training “Crisis voor de Ondernemingsraad”

De ondernemingsraad kent de basis: ze weten hoe het adviesrecht werkt, hebben zichzelf prima georganiseerd en hebben training gehad om zaken tot een goede einde te brengen. Maar geldt dat ook in een crisissituatie? In de training “Crisis voor de Ondernemingsraad” gaat de OR aan de slag met een casus rond een crisissituatie als een reorganisatie of organisatieverandering.

 

In deze training behandelt de ondernemingsraad een crisissituatie vanuit het adviesrecht waarin hij snel moet schakelen als een reorganisatie of organisatieverandering. Het doel van deze dag is de OR-leden bewust maken en verbeteren van kennis, vaardigheden en gedrag op de momenten waarop het er op aan komt. Aan de hand van de crisiscasus krijgt de OR inzicht de veranderende groepsdynamica van de OR zelf, besluitvormingsprocessen, het stakeholdermanagement voor de OR en de wijze waarop de OR zich profileert naar derden.

 

Onderwerpen die in de training Crisis voor de Ondernemingsraad behandeld worden zijn o.a.:

  • Structuur in besluitvorming: Hoe zorgen we als OR dat we snel tot een besluit kunnen komen?
  • Positie van de OR bij reorganisaties en organisatieveranderingen: adviesrecht van de OR;
  • Inhoudelijke expertise: Welke informatie hebben we (nodig) en kunnen we onze rol goed invullen?
  • Stakeholdermanagement voor de OR: Met welke partijen hebben we allemaal te maken en hoe gaan we hier mee om?
  • Communicatie richting de bestuurder en werknemers: Hoe zorgen voor een inhoudelijk en goed gesprek met de bestuurder zonder dat we onze collega’s uit het oog verliezen?
  • Groepsdynamica binnen de OR: Hoe reageren wij als ondernemingsraad op de crisis en elkaar?

 

In de training Crisis voor de Ondernemingsraad behandelen we stap voor stap de verschillende onderwerpen. Als we merken dat de OR vastloopt helpen we hen dit zelf op te lossen. We combineren de praktijk (learning by doing) en de theorie combineren waardoor er een maximaal leereffect ontstaat.

Heeft de ondernemingsraad zelf een casus? Bijvoorbeeld een complexe adviesaanvraag met personele gevolgen; wij bieden ook advies en begeleiding bij adviesaanvragen. Voor meer informatie check hier.

TRAINIAC