Advies Reorganisatie of organisatieverandering

Advies Reorganisatie of organisatieverandering OR

Het adviesrecht van de ondernemingsraad gaat vaak over complexe onderwerpen zoals reorganisaties, overnames  of andere organisatieveranderingen. Hoe zorg je nu dat de OR in dit adviestraject een toegevoegde waarde heeft voor zowel de organisatie als de werknemers? Met het advies en de begeleiding van een gespecialiseerde adviseur wordt ervoor gezorgd dat de procedure wordt gevolgd zoals beschreven in artikel 25 WOR en je als OR een weloverwogen advies kunt geven dat het verschil maakt!

 

Stap 1: de intake

We starten met een intake. In deze intake kijken we naar de adviesaanvraag of bespreken de te verwachte organisatieverandering. De (afvaardiging van de) OR spreekt zijn verwachtingen uit en samen met de adviseur worden de doelen vastgesteld en worden er afspraken gemaakt over het verloop van het adviestraject.

 

Stap 2: Behandeling van de adviesaanvraag

Er wordt gestart met het doornemen van de adviesaanvraag. Het is belangrijk dat het adviesrecht van artikel 25 WOR  goed kan worden toegepast. We kijken daarom naar de volledigheid van de adviesaanvraag, de duidelijkheid en of deze de OR in staat stelt om een weloverwogen advies te geven. Indien nodig stellen we vragen op voor de bestuurder. Onderdeel van een adviestraject is een overleg met bestuurder. Het is mogelijk dat de adviseur aansluit bij dit overleg.

 

Stap 2: Mening vormen als OR

Er zijn geen vragen meer. Alles is duidelijk. Dit is het moment dat de OR iets van de voorgenomen reorganisatie of organisatieverandering kan gaan vinden. De adviseur helpt de OR met het aanbrengen van structuur waardoor de OR in staat is om een mening te vormen over de inhoud.

 

Stap 3: Advies aan bestuurder

De OR kent de inhoud en heeft hier een mening over. Tijd om deze mening te vertalen naar een advies! De adviseur helpt de OR een advies op te stellen dat niet alleen juridisch deugdelijk is, maar ook van toegevoegde waarde is. Op deze manier kan de OR echt verschil maken voor de organisatie en de werknemers.

 

Is er momenteel geen complexe adviesaanvraag, maar zou je hier als OR graag een keer mee oefenen?

Dat kan! Check onze training “Crisis voor de Ondernemingsraad”.

TRAINIAC