Training Adviesrecht bij organisatieveranderingen

Training Adviesrecht bij organisatieveranderingen voor de Ondernemingsraad

De ondernemingsraad heeft adviesrecht bij organisatieveranderingen. Dit adviesrecht staat beschreven in artikel 25 van de Wet op de Ondernemingsraden. In de training Adviesrecht bij organisatieveranderingen voor de Ondernemingsraad gaan we in op de rol die de OR heeft bij verschillende organisatieveranderingen. Hierbij kan je denken aan reorganisaties, de verkoop van de organisatie, beëindiging van bepaalde werkzaamheden van de organisatie en verhuizingen.

 

In de training Adviesrecht bij organisatieveranderingen voor de Ondernemingsraad van een dagdeel wordt de ondernemingsraad meegenomen in de procedure en de praktijk van het adviesrecht bij organisatieveranderingen. We kijken naar de organisatieveranderingen die vallen onder het adviesrecht, adviesprocedure, de rol van de OR in deze procedure en de verwachtingen die de OR mag hebben richting de bestuurder in het adviestraject. Daarnaast gaan we in op (bij voorkeur eigen) adviesaanvragen en bespreken de eventuele knelpunten en resultaten. We kijken hoe je als OR het advies formuleert. Ofwel, hoe bouw je een advies op dat een toegevoegde waarde heeft bij organisatieveranderingen voor de organisatie en de werknemers. We gaan in op jurisprudentie waaruit de do’s en don’ts in het adviesrecht naar voren komen. Zo leert de OR op een praktische manier om te gaan met het adviesrecht.

Inhoud van de training:

  • Wat is het adviesrecht?
  • Wanneer heb je als ondernemingsraad adviesrecht bij organisatieveranderingen?
  • De procedure van het adviesrecht
  • Het adviesrecht de (eigen) praktijk
  • De toegevoegde waarde van het advies van de OR
  • Het schrijven van het advies
  • Jurisprudentie

Naast de Training Adviesrecht bij organisatieveranderingen voor de Ondernemingsraad bieden wij ook advies en begeleiding bij lopende adviesaanvragen. Voor meer informatie check onze website.

TRAINIAC