Adviesrecht Ondernemingsraad

Tijdsduur: op afspraak

Adviesrecht Ondernemingsraad

Het adviesrecht van de ondernemingsraad gaat vaak over complexe onderwerpen zoals reorganisaties, overnames en investeringen. Hoe pak je dit als OR nu goed aan? Wat doe je wanneer er een onvolledige aanvraag binnengekomen is? Of als er al uitvoering wordt gegeven aan het voorgenomen besluit? Hoe voorkom je dat er zaken over het hoofd worden gezien? Met begeleiding van een gespecialiseerde adviseur bij een adviesaanvraag wordt ervoor gezorgd dat de procedure wordt gevolgd zoals beschreven in art. 25 WOR en je als OR een weloverwogen advies kunt geven.

Het traject: Adviesrecht Ondernemingsraad

Voordat de begeleiding van jullie ondernemingsraad (OR) start, vindt er een intake plaats met de OR of een afvaardiging. Dit gebeurt met een ervaren adviseur uit ons team. De adviseur wordt geïnformeerd over de situatie, leest de adviesaanvraag en de verwachtingen die jullie als OR hebben worden besproken. Op basis van de intake maakt de adviseur een inschatting van de tijd die besteed zal worden aan de begeleiding. Deze inschatting hangt af van diverse factoren, zoals de aangeleverde informatie en de complexiteit van de adviesaanvraag. Het kan ook zijn dat er geen advies is gevraagd voor een onderwerp, in dit geval helpt de adviseur de bestuurder op de juiste wijze te hierover te informeren en een passende oplossing te vinden.

Behandeling van de adviesaanvraag

De adviseur neemt de aanvraag uitgebreid door en zal aangeven waar eventuele aanvullingen nodig zijn. Dit kan zijn in de geschreven aanvraag, of in aanvullende informatie die de bestuurder heeft gedeeld. Tijdens een (telefonisch/online) overleg met de OR wordt een eerste beeld geschetst van de situatie. Hierin wordt helder welke informatie beschikbaar is, welke informatie eventueel nog nodig is en er worden mogelijke vragen opgesteld voor de bestuurder. Onderdeel van de procedure volgens art. 25 WOR, is een overlegvergadering met de bestuurder. Het is mogelijk dat de adviseur aansluit bij deze vergadering.

Mening vormen als OR

Wanneer alle informatie duidelijk is en jullie als OR een volledig beeld hebben van de verandering en de mogelijke consequenties, wordt jullie mening gevormd als OR. Uiteraard helpt de adviseur om aan te geven wat gebruikelijk is in de situatie, maar uiteindelijk vorm je als OR zelf een mening. Jullie zijn immers de expert op gebied van de eigen situatie en personeel.

Advies aan bestuurder

Als afsluiting van het traject zal je als OR in samenwerking met de adviseur een weloverwogen advies schrijven. Een goed advies is meer dan “positief” of “negatief” en gaat in op de inhoud van het voorgenomen besluit en geeft, indien nodig, de bestuurder realistische tools om het besluit aan te passen. De adviseur ziet erop toe dat het geschreven advies juridisch klopt

Na de OR begeleiding:

  • Ben je als OR volgens de procedures uit de WOR betrokken geweest bij een organisatieverandering;
  • Heb je een weloverwogen advies kunnen geven op basis van gedegen informatie vanuit de bestuurder;
  • Is er een advies geschreven dat waarde toevoegt voor de bestuurder en juridisch klopt.

 

 

“Door de kennis en kunde van Peter hebben we goed invulling kunnen geven aan het advies. Voor ons is het duidelijk dat als we (weer) trainingen willen volgen, of ondersteuning nodig hebben bij complexe zaken, wij TRAINIAC weer vragen!”
Stefan Klappe
OR-lid Pelican Rouge Coffeeroasters

TRAINIAC