’t Zuider Stee

’t Zuider Stee

Rina Dijkstra-Van Marrum
Lid ondernemingsraad ’t Zuider Stee
Uitdaging Ondernemingsraad:
Als jonge OR in de zorg zijn we op zoek naar de verdieping van de WOR en het communiceren met de werkgever en de achterban.
Inhoud training:
We hebben vanaf de start van de ondernemingsraad training gekregen van Marc Kuipers van Trainiac. Allereerst heeft iedereen een basistraining gekregen om de basis te leggen op gebied van wetgeving, samenwerken en de communicatie met de achterban. Daarnaast is er bij Trainiac de mogelijkheid om trainingen op maat te krijgen die goed aansluiten op de vragen en verdiepingen die de OR wenst te krijgen. Wij kunnen punten en casussen aandragen waarin Marc met ons meekijkt en brainstormt over hoe bepaalde dingen aan te vliegen of extra kennis te krijgen. Naast de inhoudelijke kennis is er ook tijd voor ontspanning en wordt er gebruik gemaakt van verschillende werkvormen en veel interactie.
Resultaat:
Na elke training kunnen wij als OR weer met frisse en inspirerende ideeën terug naar het werk als OR. Het contact met de trainer is blijvend wat wij als een groot pluspunt zien. Bij vragen of onduidelijkheden kunnen wij terecht bij Marc en krijgen hier vlot antwoord op.

Wil je als nieuwe OR gelijk een goede start maken? Of ga je een OR oprichten?
Wij helpen je graag verder!

Contact
TRAINIAC