Sportcity & Fit For Free

Sportcity & Fit For Free

Peter Damen
OR-voorzitter
Uitdaging Ondernemingsraad:
Als allereerste OR van SportCity en Fit For Free wilden zij zo snel mogelijk van een “nietswetende OR” naar een goed draaiend, hecht team.
Inhoud training:
Tijdens de eerste 1,5 jaar heeft deze OR na de basistraining, direct na de installatie, inmiddels zo’n vijf keer een tweedaagse training gevolgd. Naast de reguliere onderwerpen zoals de WOR, adviesaanvragen, instemmingsverzoeken en initiatiefvoorstellen is ook de teambuildingcursus met DISC aan bod geweest. Daarnaast is er ingegaan op vergader- en gesprekstechnieken waarbij er actief is geoefend met een acteur.
Resultaat:
De OR is inmiddels een goed draaiend, hecht team met veel kennis. Zij kunnen echt bijdragen aan de organisatie en de plannen die daar worden gemaakt.

Wil je als nieuwe OR gelijk een goede start maken? Of ga je een OR oprichten?
Wij helpen je graag verder!

Contact
TRAINIAC