Odin Groep

Odin Groep

Wim van der Veen
Secretaris OR Odin Groep
Uitdaging Ondernemingsraad:
In 2020 werden de allereerste leden voor de ondernemingsraad van Odin Groep verkozen en kreeg Odin Groep voor het eerst een OR. De OR en de Raad van Bestuur hadden beiden de wens uitgesproken om op een prettige manier samen te gaan werken.
Inhoud training:
Hierna is de OR direct ondergedompeld in de verschillende werkzaamheden van de OR en de WOR. Marc Kuipers van Trainiac heeft hiervoor de basis gelegd met twee trainingsdagen. De taken, rollen en verschillende verantwoordelijkheden werden duidelijk er we doken aan de hand van praktische casussen dieper in de WOR.
Resultaat:
Een jaar later gingen we met de OR en Marc van Trainiac opnieuw “de hei” op voor een verdiepingsslag en een evaluatie van het eerste jaar. Aan de hand van de DISC kregen de OR-leden meer zicht op de verhoudingen in de OR en hoe er nog beter samengewerkt kan worden met de RvB. Op de tweede dag werd de focus gelegd op wet- en regelgeving rondom Arbo, waarmee niet alleen de commissie aan de slag kon, maar waar de hele OR profijt van had.

Wil je als nieuwe OR gelijk een goede start maken? Of ga je een OR oprichten?
Wij helpen je graag verder!

Contact
TRAINIAC