Gemeente Stichtse Vecht

Gemeente Stichtse Vecht

Sybren Hennekens
OR-lid
Uitdaging Ondernemingsraad:
De OR kon advies geven in een complex traject waar veel verschillende belangen speelden. Zeker omdat het traject directe en soms forse impact had op de organisatie en haar medewerkers moest het écht goed gebeuren.
Inhoud training:
TRAINIAC is als externe deskundige aangesloten om de OR in dit traject te begeleiden. Door de hulp van Marc, kon het onderwerp al in een voorstadium tijdens een training worden besproken. Hier is al vastgesteld waar de OR op kon letten en sturen, nog voordat de adviesaanvraag binnen was. Toen deze uiteindelijk kwam, kon er snel worden geschakeld en is de OR tot een weloverwogen advies gekomen.
Resultaat:
Door de goede voorbereiding tijdens een training, kon het adviestraject zelf snel en effectief verlopen. Dit was voor alle partijen erg prettig.

Wil je als nieuwe OR gelijk een goede start maken? Of ga je een OR oprichten?
Wij helpen je graag verder!

Contact
TRAINIAC