Bilfinger

Bilfinger

Jeroen van Steenbergen
OR-lid
Uitdaging Ondernemingsraad:
Met enkele nieuwe Ondernemingsraadleden bij het team, wilden zij de basiskennis opdoen en tegelijkertijd verdieping op onderwerpen en weten hoe in de praktijk dit toe te passen.
Inhoud training:
3-daagse training op maat samengesteld op locatie in Terneuzen. Onderwerpen: WOR, Arbo, vergadertechnieken, samenwerking onderling en communicatie achterban. Alle belangrijke onderdelen waar de OR mee te maken krijgt, zijn aan bod gekomen. Dit is toegepast op lopende onderwerpen zodat het direct praktisch en concreet wordt.
Resultaat:
Een concreet actieplan is uit de training gekomen voor de komende periode. Dit geeft duidelijke handvatten voor de OR leden. Ook hebben zij elkaar beter leren kennen en weten zij nu beter samen te werken en naar elkaar te luisteren.

Wil je als nieuwe OR gelijk een goede start maken? Of ga je een OR oprichten?
Wij helpen je graag verder!

Contact
TRAINIAC