Training Wet op de Ondernemingsraden

Tijdsduur: 1 dag

Training Wet op de Ondernemingsraden (WOR)

De wettelijke kaders waar je als ondernemingsraad (OR) mee te maken krijgt, staan omschreven in de Wet op de Ondernemingsraden. Een goede kennis van de wet- en regelgeving vanuit de WOR is onmisbaar voor elke OR. Wat mag en kan je als OR? En hoe vertaal je de rechten en plichten uit de wetgeving naar de praktijk waar jij als OR mee te maken krijgt? Tijdens deze 1-daagse training over de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) leer je de wet te begrijpen en hoe je deze kunt toepassen op de praktijk van jullie eigen organisatie. Op een praktische en leuke manier.

Inhoud van de training WOR

Tijdens deze training wordt op actieve wijze ingegaan op de Wet op de ondernemingsraden en de wijze waarop deze wordt toegepast in de praktijk. Als OR krijg je een helder beeld van de wet- en regelgeving en leer je hoe deze kan worden toegepast binnen jullie eigen organisatie. Hierdoor ben je als OR snel in staat om een actieve rol te vervullen in de organisatie. Daarnaast wordt ingegaan op eventuele bedrijfs- of branche specifieke zaken die voor de OR relevant zijn.

Onderwerpen

 • Doel en taak van de OR;
 • Faciliteiten van de OR;
 • Informatierecht;
 • Advies- en beroepsrecht;
 • Instemmingsrecht;
 • Het overleg- en initiatiefrecht.

Na de training Wet op de Ondernemingsraden

 • Kan je uitleggen wat het doel van een OR is;
 • Ben je bekend met de wettelijke kaders voor de OR vanuit de WOR;
 • Ken je de procedures van het advies- en instemmingsrecht;
 • Weet je welke informatie de OR tot zijn beschikking moet hebben;
 • Weet je als OR van welke faciliteiten jullie gebruik kunnen maken voor het OR-werk.

Na het volgen van de training zal er met (een afvaardiging van) de OR een evaluatiemoment plaatsvinden. In dit evaluatiemoment zullen we bespreken hoe de training ervaren is, hoe dit toegepast wordt en daarnaast is er ruimte voor vragen vanuit de OR. Voor nieuwe OR-en adviseren we de Basistraining Ondernemingsraad

Vraag direct een offerte aan

 

”De training was goed voorbereid. Opdrachten werden in twee- of drietallen gedaan waardoor de deelnemers elkaar goed leerden kennen. Nikki, bedankt voor je inzet en flexibiliteit tijdens deze trainingsdagen!"
Brenda Vroegop
OR-lid Forever Direct

TRAINIAC